Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Appelé à prendre la parole: The Parisian Romanticism of Adam Mickiewicz and George Sand

Autorzy: Jared Warren
University of Kansas
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka polska literatura romantyczna francuska literatura romantyczna koncepcje języka Adam Mickiewicz George Sand
Rok wydania:2013
Liczba stron:14 (25-38)

Abstrakt

Artykuł analizuje rolę słowa, zarówno mówionego, jak i pisanego, w kontekście recepcji Adama Mickiewicza we Francji w czasie Monarchii Lipcowej. Autor rozpoczyna swoją analizę omówieniem koncepcji mowy (parole) poety i jego autoprezentacji w wykładach paryskich w Collège de France, przedstawiając religijną naturę związku poety z językiem. Następnie autor omawia teksty George Sand poświęcone polskiemu poecie, dowodząc, że była ona przede wszystkim zainteresowana religijnością oraz stylem i urokiem improwizacji Mickiewicza. W konkluzji omówiona zostaje rola języka w paryskiej recepcji Wielkiej Emigracji.
Pobierz plik

Plik artykułu