Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-15
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych

Autorzy: Adam Regiewicz
Akademia im. Jana Długosza
Słowa kluczowe: powieść kryminalna strategie audiowizualne literatura intermedialna intermedialność narracje audiowizualne komparatystyka literacka literatura lokalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (291-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The reality presented in the literature adopts the audio-visual features and is constructed from fragments that are in constant motion, characterized by a flashlight and temporal feature. The reality concept that the recent literature is related to is created by media texts. As a consequence the process of text assimilation changes and becomes consistent with the audiovisual absorption mechanisms; an intermedia literature is being formed. The concept of audiovisual narration relies on penetration of audiovisual strategies in literary narrative (composition, poetics, narration, a hero construction).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augé, Marc. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
2.Bajka, Zbigniew. Historia mediów. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008.
3.Bell, Daniel. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Warszawa: PWN, 1994.
4.Bodzioch-Bryła, Bogusława. Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. Kraków: Universitas, 2011.
5.---, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz. Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, 2014.
6.Bordwell, David, Kristin Thompson. Film Art. Wprowadzenie. Sztuka filmowa. Przeł. B. Rosińska. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2010.
7.Brzozowski, Tadeusz. „Narracje filmowo-fotograficzne w poezji pierwszej połowy Dwudziestolecia”. Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. C. Niedzielski, J. Speina. Toruń: UMK, 1993. 199–215.
8.Burszta, Wojciech Józef. „Tożsamość narracyjna w dobie ekranu”. Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2004. 26–37.
9.Chesterton, Gilbert Keith. „A Defence of Detective Story”. The Art of the Mystery Story: Collection of Critical Essays. Ed. H. Haycraft, New York: Biblo and Tannen, 1976.
10.Chmielecki, Konrad. „Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultur”. Kultura Współczesna 2 (2007): 118–137.
11.Eco, Umberto. Cmentarz w Pradze. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2011.
12.Gergen, Kenneth, The Saturated Self: Dilemmas of Identity In Contemporary Life. New York: Basic Books, 1991.
13.Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
14.Goban-Klas, Tomasz. Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
15.Hejmej, Andrzej. „Intermedialność i literatura intermedialna”. Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, A. Dziadek. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2010. 275–286.
16.Higgins, Dick. „Intermedia”. Przeł. M. i T. Zielińscy. Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje. Red. P. Rypson. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000. 117–133.
17.Hopfinger, Maryla. Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Sic!, 2003.
18.---. Literatura i media po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.
19.Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, 1998.
20.Jamroziński, Tomasz. Schodząc ze ścieżki. Gdańsk: Oficynka, 2012.
21.Jenkins, Henry. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
22.Kraska, Mariusz. Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2013.
23.Kuźma, Erazm. „Granice porównywalności poezji z malarstwem i filmem (na przykładzie wczesnej fazy polskiej poezji awangardowej)”. Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. 257–269.
24.Lasić, Stanko. Poetyka powieści kryminalnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
25.Loska, Krzysztof. „Oblicza pornografii – hard core”. Wstydliwe przyjemności, czyli po co tak naprawdę chodzimy do kina? Red. G. Stachówna. Kraków: Universitas 1995. 101–114.
26.Marecki, Piotr. „Liternet”. Liternet. Literatura i internet. Red. P. Marecki. Kraków: Rabid, 2003. 5–21.
27.Mori, Carla. Krew, pot i łzy. Gdańsk: Oficynka, 2013.
28.Nurczyńska-Fidelska, Ewelina, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Kino bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2009.
29.Obuch, Marta. Miłość, szkielet i spaghetti. Warszawa: Sol, 2012.
30.Regiewicz, Adam. „Tolerancja wobec tożsamości medialnej”. Tolerancja. Studia i Szkice 16 (2011): 28–38.
31.---. „Czytanie audiowizualnością. Przyczynek do refleksji nad strategiami audiowizualnymi w tekstach literackich”. Między XX a XXI wiekiem. Z literaturoznawczych warsztatów badawczych. Red. L. Będkowski, G. Pietruszewska-Kobiela. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, 2014. 121–138.
32.Rosner, Katarzyna. Narracja, tożsamość, czas. Kraków: Universitas, 2003.
33.Schmidt, Siegfried J. „Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny”. Przeł. B. Balicki. Teksty Drugie 4 (2010): 151–167.
34.Stanzel, Franz. „Typowe formy powieści”. Przeł. R. Handke. Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia. Oprac. R. Handke. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980. 220–236.
35.Uniłowski, Krzysztof. Kup Pan książkę. Szkice i recenzje. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2008.