Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2017.8-13
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 8 (2017)
Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii

Autorzy: Anna Ślósarz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka potencjał literatury technologia remediacja immediacja hipermediacja instrumentalizacja emocji technologie komunikowania
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (279-296)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Due to advanced new communication technologies, the essence of literature, way of writing, act of reading, reader’s expectations and the emotional nature of literary experiences has changed. Position of printed book in culture became undermined, even though new literary areas and better publishing opportunities had emerged. Modern day culture of participation enables collaborative writing and creation of fanfiction. Albeit current technologies allow automated creation of texts, such texts are devoided of emotions. Movie adaptations of literary texts ceased to be transparent immediations (term by Bolter and Grusin), because these days users operate the electronic media, often comment on the site’s content and also participate in co-creation of texts. Because of that, the question of authorship, as well as of the fictionality of literature got blurred. Contemporary society, by widespread use of electronic media, instrumentalizes both positive and negative human emotions for business, as well for economic and political purposes. Literature, on the other hand, is able to provoke readers to analyse emotions it conveys. Therefore, literature is still the trustee, the depositary and the guardian of emotional sovereignty of mankind.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.100 Words. Red. Jeff Koyen. 2001. Tekst pobrany z: 100words.com. Jeff Koyen. http: // www.100words.com [dostęp: 22.01.2018].
2.Abelson, Robert P. „Artificial Intelligence and Literary Appreciation: How Big is theGap?” Literary Discourse: Aspects of Cognitive and Social Psychological Approaches. Red. László Halász. Amsterdam: De Gruyter, 1987. 38–48.
3.Aciman, Alexander, Rensin, Emmett. Twitterature. The World’s Greatest Books Retold through Twitter. London: Penguin Books, 2009.
4.Ahmed, Sara. „Affective Economies”. Social Text 2.22 (2004a): 117–139.
5.------. The Cultural Politics of Emotions. New York: Routledge, 2004b.
6.Bailey, Olga Guedes, Cammaerts, Bart, Carpentier, Nico. „Blogi w okresie drugiej wojny w Iraku: media alternatywne jako źródło wyzwań dla mainstreamu?”. Media alternatywne. Tłum. Anna Gąsior-Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2012. 81–94.
7.Balcerzan, Edward. „Granice literatury, granice historii, granice granic”. Teksty Drugie 6 (2004): 11–20.
8.Boczkowska, Magdalena. „Opowieść transmedialna – znak naszych czasów”. Postscriptum Polonistyczne 2.14 (2014): 125–137.
9.Bolter, Jay, David, Grusin, Richard A. „Remediation”. Configurations 4.3 (1993): 311–358.
10.Boyd, William. „The Vanishing Game”. Tekst pobrany z: Landroverusa.com. Jaguar Land Rover USA, 2014. https: //thevanishinggame.wellstoried.com [dostęp: 22.01.2018].
11.Bromboszcz, Roman, Misiak, Tomasz, Podgórni, Łukasz, Florek, Marek, Kopyt, Szczepan. „Manifest poezji cybernetycznej 1.1”, 2006. Tekst pobrany z: Perfokarta.net. Perfokarta, 2007. http://www.perfokarta.net/root/manifest.html [dostęp: 22.01.2018].
12.Brooks, Cleanth. „Irony as Principle of Structure” [1949]. The Norton Anthology of Theory and Criticism. Red. Vincent B. Leitch. New York: W.W. Norton & Company, 2001. 1350–1370.
13.Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997.
14.------. Teoria literatury. Tłum. Maria Bassaj. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002.
15.Cyfrowe zielone oko. Adaptacja poezji formistycznej Tytusa Czyżewskiego. Oprac. Łukasz Podgórni, Urszula Pawlicka. Tekst pobrany z: Korporacja Ha!Art. 28.12.2012 [data premiery]. http: //ha.art.pl/czyzewski/mechaniczny_ogrod.html [dostęp: 22.01.2018].
16.Dąbrowski, Stanisław. Literatura i literackość. Zagadanienia, spory, wnioski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.
17.Derbeth. „Derbeth Site”, 2002. Tekst pobrany z: Interia. http: //derbeth.w.interia.pl/poeta/pisz.htm [dostęp: 9.03.2015].
18.Dewey, John. Art as Experience. New York: Minton, Balch & Company, 1934.
19.------. Sztuka jako doświadczenie. Tłum. Andrzej Potocki. Wrocław: Ossolineum, 1975.
20.Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men). Scen. Reginald Rose. Reż. Sidney Lumet. Wyk. Henry Fonda, Martin Balsam, Lee J. Cobb i in. USA: Orion-Nova Productions, 1957.
21.Ekman, Paul. „Basic Emotions”. Handbook of Cognition and Emotion. Red. Tim Dalgleish, Mick J. Power. Chicheser: John Wiley & Sons, 1990. 45–90.
22.„Emocja” [hasło]. Tekst pobrany z: Encyklopedia. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999. http: //encyklopedia.pwn.pl/haslo/emocja;3897800.html [dostęp: 22.01.2018].
23.Fisher, Mark. Capitalist Realism. Is There No Alternative? Winchester: Zero Books, 2009.
24.Fortuna, Paweł. Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływem telewizji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007.
25.Funder, Anna. Everything Precious. Sydney: Paspaley, 2014.
26.Garcia, Jairo Echeverri. „Cuento Colectivo. Literatura 2.0.”, b.d. Tekst pobrany z: Cuento Colectivo. SAS Collective Intelligence. http: //www.cuentocolectivo.com [dostęp: 22.01.2018].
27.Glosowitz, Monika. „Zwrot afektywny”. Opcje 2 (2013): 24–27.
28.Green, Hank, Bernie, Su. „The Lizzie Bennet Diaries”, 2012. Tekst pobrany z: You Tube. Google. https: //www.youtube.com/user/LizzieBennet/featured [dostęp: 22.01.2018].
29.Harris Jonathan, Sep Kamvar. „We Feel Fine”, 2005. Tekst pobrany z: Wefeefine.org. Jonathan Harris, Sep Kamvar. http: //www.wefeelfine.org/index.html [dostęp: Jakobson, Roman. „Poetyka w świetle językoznawstwa”. Pamiętnik Literacki 51.2 (1960): 431–173.
30.Кацуба, Марина. „Ho”, 2013. Tekst pobrany z: You Tube. Google. https: //www.youtube.com/watch?v=xIyq7mwo6AE [dostęp: 22.01.2018].
31.Keen, Andrew. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Gharlani. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
32.Keen, Suzanne. „Narrative and the Emotions”. Poetics Today 32.1 (2011): 1–53.
33.Kluszczyński, Ryszard. Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
34.Kobylińska, Dorota. Automatyczna kontrola nieświadomych emocji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
35.Komuda, Jacek, Mochocki, Michał, Machlowski, Artur. Dzikie Pola: Rzeczpospolita w ogniu. Szlachecka gra fabularna. Warszawa: Wydawnictwo Mag, 1997.
36.Koopmann, Eva M., Hakemulder, Frank. „Effects of Literature on Empathy and Self-Reflection: A Theoretical-empirical Framework”. Journal of Literary Theory 9 (2015): 79–111.
37.Kura z Biura, Jasza, Dzidka i in. „Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona”, 2011. Tekst pobrany z: Niezatapialna-armada.blogspot.com. Wielka Armada Analizatorów z Otchłani Netu. http: //niezatapialna-armada.blogspot.com [dostęp:
38.Lanson, Gustave. „Metoda w historii literatury”. Tłum. Stanisław Turowski ze współudz. Anieli Wierzbickiej. Sfinks VIII/IX (1912): 259–296.
39.Maison, Dominika, Wasilewski, Piotr. „Co to jest reklama społeczna”. Tychże. Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski, 2008. 9–41.
40.Markiewicz, Henryk. Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.
41.Miller, Joseph Hillis. On Literature. London: Routledge, 2002.
42.Miłkowska-Samul, Kamila. „Emocje a skandal polityczny. O sposobach wykorzystania emocji w dyskursie politycznym”. Przegląd Socjologii Jakościowej IX.2 (2013): 164–183.
43.Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory samorządowe 2014. Raport podsumowujący. Część ogólnopolska. Badanie zrealizowane na zlecenie KRRiT. Oprac. MT Research, Tomasz Gackowski i Marcin Łączyński. 2014. Tekst pobrany z: KRRiT. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. http: //www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/foto_baza/wykresy-do-monitoringow-wybor/wybory_-ogolnopolskie_-publicystyczne_bt---samorzad-2014-r_2.pdf [dostęp: 22.01.2018].
44.Nycz, Ryszard. Poetyka doświadczenia. Teoria, nowoczesność, literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012.
45.Oatley, Keith, Jenkins, Jennifer M. Zrozumieć emocje. Tłum. Józef Radzicki, Jacek Suchecki. Red. Tomasz Maruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
46.Öhman, Arne. „Distinguishing Unconscious from Conscious Emotional Processes: Methodological Considerations and Theoretical Implications”. Handbook of Cognition and Emotion. Red. Tim Dalgleish, Mick J. Power. Chicheser: John Wiley & Sons, 1990. 321–352.
47.Randall, Alice. The wind done gone. Boston: Mariner Books, 2001.
48.Richards, Ivor Armstrong. Principles of Literary Criticism. London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1924.
49.Salovey, Peter, Mayer, John D. „Emotional Intelligence”. Imagination, Cognition and Personality 9 (1990): 185–211.
50.Seilman, Uffe, Larsen, Steen F. „Personal Resonance to Literature. A Study of Remindings while Reading”. Poetics 18 (1989): 165–177.
51.Shuty, Sławomir. „Blok. Powieść hipertekstowa”. 2002. Tekst pobrany z: Art.PL, http://www.blok.art.pl [dostęp: 18.04.2007].
52.Sierotwiński, Stanisław. Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum, 1970.
53.Sitkowska, Katarzyna. „Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli Szkoły Toronto”. Kultura – Media – Teologia 11 (2012): 42–54.
54.Siwek, Dariusz „spawnn”. „Kiedy na Dzikie Pola chadzać można cz. 1”, 7.03.2009. Tekst pobrany z: Valkiria.Net, http: //valkiria.net/?area=8 [dostęp: 22.01.2018].
55.Spiro, Rand J. „Long-term Comprehension: Schema Based versus Experimental and Evaluative Understanding”. Poetics 11 (1982): 77–86.
56.Suosa de, Ronald. „Betrayal in Self-Deception”. Recenzja Artificial Inteligence and literary creativity: Inside the mind of BRUTUS, a storytelling machine Selmera Bringsjorda, Davida Ferruciego. Computational Linguistics XII.26.4 (2000): 642–647.
57.„«Ta dziwna instytucja zwana literaturą». Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge”. Tłum. Michał Paweł Markowski. Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. Ryszard Nycz. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2000. 17–73.
58.Takatsu. „Secondhand Memories”, 2009. Tekst pobrany z: Textnovel. http: //www.textnovel.com/story/Secondhand-Memories--%E3%80%8C%E3%82%80%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%84%E3%81%A7%E3%80%8D/548 [dostęp: 22.01.2018].
59.Uffe, Seilman, Steen, F. Larsen. „Personal Resonance to Literature. A Study of Remindings while Reading”, Poetics 18 (1989): 165–177.
60.Wasylewicz, Magdalena, Polański, Grzegorz. „Prowokowane emocje na okładkach tygodników opinii”. Współczesne media. Język mediów. Red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. 324–331.
61.Zalewski, Andrzej. Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show. Kraków: Universitas, 2003.
62.Żyrmunski, Wiktor. „W sprawie metody formalnej”. Życie Literackie 3–4 (1947): 75.
63.„К вопросу о формальном методе” [1923].