Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu

Autorzy: Karolina Pospiszil
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: literatura polska komparatystyka polsko-czeskie pogranicze regionalizm Górny Śląsk literatura czeska
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (229-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the articile is to represent and to analyze two of the most important elements of literary and cultural depictions of Upper Silesia in the latest Polish and Czech literature: greenness and blackness.They are two sides of the same coin, which becomes clear when we look at two candidacies for the title of European Capital of Culture from this region: Ostrava (2015) and Katowice (2016) and read the latest Silesian literature (written in Polish, Czech, and Silesian). The author uses the label of “greenness” when she discusses rural and semi-rural areas, as well as parks and gardens in the city; label of “blackeness” – when she discusses cities, industrial and postindustrial areas. “Blackness” and “greeness” also symbolize another type of Silesian discouorse, which is streatched between death, life, and afirmation.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balabán, Jan. Kudy šel anděl. Brno: Host, 2005.
2.---. Povídky. Brno: Host, 2010.
3.---. Možná že odcházíme, Brno: Host, 2011.
4.Bezruč, Petr. Slezské písně. Ostrava: Profil, 1967.
5.Bienek, Horst. Pierwsza polka. Przeł. M. Przybyłowska. Warszawa: Czytelnik, 1983.
6.---. Podróż w krainę dzieciństwa: spotkanie ze Śląskiem / Reise in die Kindheit: Wiedersehen mit Schlesien. Przeł. M. Podlasek-Ziegler, Gliwice: Wokół Nas, 1993.
7.---. Czas bez dzwonów. Gliwice: Wokół Nas, 1999.
8.Ćwiklak, Kornelia. „Gliwice – zapomniany mikrokosmos. Semiotyka przestrzeni miasta w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej”. Rocznik Komparatystyczny 2 (2011): 43–64.
9.---. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej. Kraków: Universitas, 2013.
10.Dąbrowska-Partyka, Maria. Literatura pogranicza, pogranicza literatury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.
11.Dutka, Elżbieta. Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
12.Engelking, Leszek. Muzeum dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 2011.
13.Hodrová, Daniela. Citlivé město (eseje z mytopoetiky). Praha: Akropolis, 2006.
14.Horák, Ondřej. „Tichá vodka břehy mele. Rozhovor s Petrem Hruškou”. Tvar 13 (2002): 1, 12–14.
15.Hrdina, Jiří. „Ostrava fotografická 1860–2009”. Bílá kniha: 17 příběhů z historie ostravské kultury. Ed. I. Kaleta i in. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009.
16.Hruška, Petr. Zelený svetr. Brno: Host, 2004.
17.Illg, Jerzy. „Dlaczego Śląsk?”. NaGłos 15/16 (1994): 4–5.
18.Janosch (Eckert, Horst). Cholonek. Przeł. L. Bielas. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1990.
19.Juřina, Věnčeslav. Zpráva o státu halda. Ostrava: Repronis, 2009.
20.Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice – miasto ogrodów. Program. Web. 10 Sept. 2014. http://esk2016katowice.home.pl/web-live/node/185.
21.Kadłubek, Zbigniew. Listy z Rzymu. Kotórz Mały: Silesia Progress, 2012.
22.Klimsza, Janusz. „Widzenie Matki Węgla”. Arkusz 19 (1993): 2.
23.Kolář, Viktor, Jaroslav Žila. Ostrava – obležené město. Ostrava: Sfinga, 1995.
24.Kornhauser, Janusz. Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna. Kraków: Znak, 1995.
25.Koteja, Dawid. Familoki, familoki. Web. 4 May 2007. http://www.nieszuflada.pl/klasa.asp?idklasy=93178&idautora=6667&rodzaj=1.
26.---. Trupy, trupy. Brzeg: Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów”, 2009.
27.Kubica, Grażyna. Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
28.Kuczok, Wojciech. Gnój. Warszawa: W.A.B., 2007.
29.Kunicki, Wojciech, „Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone”. Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone. Red. W. Kunicki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
30.Kutz, Kazimierz. Piąta strona świata. Kraków: Znak, 2010.
31.Łysek, Paweł. Twarde żywobycie Jury Odcesty. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1970.
32.---. Marynka, cera Gajdosza. Londyn: Polska Fundacja Kultury, 1973.
33.---. Jano i jego zbójniccy kamraci. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1977.
34.Maj, Bronisław. „Od redakcji”. NaGłos 15/16 (1994): 3.
35.Mazurkiewicz-Szczyszek, Anna. W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta. Lublin: Gaudium, 2008.
36.Melecki, Maciej. Niebezpiecznie blisko. Warszawa: Przedświt, 1996.
37.Motýl, Petr. Šílený Fridrich. Praha: Mladá fronta, 1992.
38.---. „Čarodějka”. Weles 1 (1996): 9.
39.---. Šílený Fridrich, Dva ořechy / 10 000 piv. Brno: Host, 2007.
40.---. Kam chodí uhlí spát. Ostrava: Protimluv, 2008.
41.Nawarecki, Aleksander. Lajerman. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
42.Netz, Feliks. Dysharmonia cælestis. Katowice–Warszawa: Wydawnictwo Śląsk, 2004.
43.Olejniczak, Józef. Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz. Kraków: Oficyna Literacka, 1992.
44.Oslislo, Zofia. „Śląsk zaprojektowany. Jak Nowi Ślązacy budują współczesną tożsamość regionalną poprzez dizajn”. Anthropos? 22/23 (2014): 68–75.
45.Ostrava. Kandidát na titul Evropské hlavné město kultury 2015. Přihláška / Výběrové kolo. Ostrava: Černá louka, 2013.
46.Ostroch, Aleksandra J. Warkocz pokoleń. Warszawa: Twój Styl, 1998.
47.Putzlacher, Renata. Próba identyfikacji. Ostrava: Profil, 1990.
48.---. Małgorzata poszukuje Mistrza. Markétka hledá Mistra. Český Těšín: Rada Polaků v ČR, 1996. Web. 5 Sept. 2014. http://putzlacher.net/poezja.htm.
49.Siwczyk, Krzysztof. Dzikie dzieci. Wrocław: Biuro Literackie, 2004.
50.Staniczkowa, Łucja. Herosi i „chachary”. Portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego. Kraków: Impuls, 2009.
51.Stasiuk, Andrzej. „I tak to się wszystko kiedyś skończy”. Czarno-biały Śląsk. Red. W. Wilczyk. Katowice: Górnośląskie Centrum Kultury, 2004. 5–6.
52.Svoboda, Richard. „Předmluva”. Ostrava – obležené město. Viktor Kolář, Jaroslav Žila. Ostrava: Sfinga, 1995. 2–10.
53.Szejnert, Małgorzata. Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007.
54.Szymutko, Stefan. Nagrobek ciotki Cili. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.
55.Toporow, Władimir. Miasto i mit. Przeł. B. Żyłko. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.
56.Trojak, Bohdan. Prolegomena. Web. 12 Dec. 2013. http://trojak.silesnet.com/index.php?text=prolegomena_pl.
57.Tvrdá, Eva. Třešňovou alejí. Ostrava: Repronis 2008.
58.---. Nenápadný půvab Slezska. Ostrava: Littera Silesia, 2009.
59.---. Dědictví. Ostrava: Littera Silesia, 2010a.
60.---. Okna do pokoje. Ostrava: Littera Silesia, 2010b.
61.Waniek, Henryk. Finis Silesiae. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003.
62.---. Katowice-blues, czyli Kattowitzer-polka. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2010.
63.Zagajewski, Adam. Dwa miasta. Paryż–Kraków: Oficyna Literacka, 1991.
64.Zarek, Jerzy. „Kraina pamięci w nowej czeskiej i polskiej literaturze śląskiego pogranicza”. Bohemistyka 1/4 (2008): 105–115.
65.Zogata, Jindřich. Dědictví zmizelých píšťal. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996a.
66.---. Oves na střechách. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996b.
67.---. Dřevěné pyramidy. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998.
68.Żyłko, Bogusław, „Wstęp tłumacza”. Miasto i mit. Władimir Toporow. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria, 2000. 5–30.