Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-14
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka

Autorzy: Ewa Szczęsna
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: literatura cyfrowa poetyka digitalna figury kinetyczne komparatystyka przekład intermedialny
Rok wydania:2015
Liczba stron:17 (273-289)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This article focuses on the specificity of the digital literature and the methods of researching the subject. It has been found that the digital literature is shaping the meanings already at the stratum of representations (texture) and user’s actions – the latter being an inscription of the discursive factor into the text. The meaning and poetics of digital texts are created by textualization of the text’s expression stratum and creation of meanings as a result of interaction between semantics of verbal layer, mobile semantics and sound system of texture as well as semantics of user’s actions. Digital meaning-producing strategies – which are designated by the atomization, kinetization and modulation of the text – have been characterized. As a result of research regarding poetics of digital messages it has been stated that the results obtained in the field of digital media enable the redefinition of previously developed thinking about the existing structures of the literary text. Interactive, kinetic, multi-semiotic figures and interactive, multivariate narration are widening the borders of poetics and methodology – they demand description of interactive and kinetic forms (hypertext literature), which create figures in interaction between various levels of transmission.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balbus, Stanisław. „Zagłada gatunków”. Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa: IBL, 2000.
2.Balcerzan, Edward. „W stronę genologii multimedialnej”. Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa: IBL, 2000.
3.Bolter, Jay David. Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. New York–London: Routledge, 2011.
4.Eco, Umberto. Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa: W.A.B., 2008.
5.Fajfer, Zenon. Powieki. Szczecin–Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, 2013. Online. http://collection.eliterature.org/1/works/waber__strings.html [dostęp: 15 X 2014].
6.Geertz, Clifford. „O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej)”. Przeł. Z. Łapiński. Postmodernizm. Antologia przekładów. Ed. R. Nycz. Kraków: Universitas, 1997.
7.Genette, Gérard. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. T. Stróżyński, A. Milecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014.
8.Pisarski, Mariusz. Hipertekstowe przemiany prozy. Kraków–Bydgoszcz: Korporacja Ha!art, 2013.
9.Saemmer, Alexandra. „Digital Literature – A Question of Style”. Reading Moving Letters. Digital Literature in Research and Teaching. Eds. R. Simanowski, J. Schäfer, P. Gendolla. Bielefeld: Transcript, 2010.
10.Simanowski, Roberto. Digital Art. And Meaning. Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Installations. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2011.
11.Szahaj Andrzej. O interpretacji. Kraków: Universitas, 2014.
12.Wysłouch, Seweryna. Literatura a sztuki wizualne. Warszawa: PWN, 1994.
13.---. Wyprzedaż semiotyki. Red. M. Brzóstowicz-Klajn, B. Kaniewska. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2011.
14.Zuern, John. „Figures in the Interface. Comparative Methods in the Study of Digital Literature”. Reading Moving Letters. Digital Literature in Research and Teaching. Eds. R. Simanowski, J. Schäfer, P. Gendolla. Bielefeld: Transcript, 2010.