Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 140 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
2. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
6. E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
7. Konsekwencje kształtowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem technik manipulacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
8. Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
9. Wzorce męskości w komunikacji marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
10. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
11. „Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
12. Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
13. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
14. Kreowanie wizerunku marki offline a online
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
15. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
16. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
17. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
18. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
19. Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
20. Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
21. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
22. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
23. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
24. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
25. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
26. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
27. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
28. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
29. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
30. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
31. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
32. Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
33. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
34. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
35. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
36. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
37. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
38. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
39. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
40. Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
41. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
42. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
43. SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
44. JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
45. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
46. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
47. UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
48. HETERONORMA CZY RÓŻNICOWANIE? OCZEKIWANIA MNIEJSZOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
49. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
50. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
51. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
52. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
53. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
54. Where Do Literary Authors Belong? A Post-postmodern Answer
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
55. Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
56. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
57. The meaning of smartphones for marketing communication
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
58. Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii „Możesz to zmienić”
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
59. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
60. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
61. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
62. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
63. Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
64. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
65. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
66. Wybrane elementy komunikatów reklamowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
67. Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
68. Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
69. Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
70. Zapewnienie wiarygodności w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej na przykładzie przedsiębiorstwa Neumarkter Lammsbräu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
71. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
72. Вербальные и невербальные способы выражения грусти в современном русском языке
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
73. SYMBOLICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KSZTAŁTOWANIU SIECI INTERAKCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
74. Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
75. Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
76. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
77. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
78. Why interpersonal communication is important in public administration?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
79. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
80. Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
81. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
82. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
83. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
84. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
85. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
86. Sądy wojskowe – uwarunkowania komunikacji z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
87. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
88. Sferyczny model komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
89. Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
90. Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
91. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
92. Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
93. Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
94. Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
95. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
96. MODEL SYNCHRONIZACJI DANYCH SYSTEMÓW MOBILNYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG CLOUD COMPUTING
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
97. Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
98. “May God Pickle You”: Intercultural Battle for Words in Polish World War II Recollections
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
99. Czy wytracenie oznacza wykluczenie?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
100. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
Strona