Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: transport publiczny media społecznościowe ICT transport miejski organizatorzy transportu publicznego komunikacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (159-169)
Klasyfikacja JEL: O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Powszechne wykorzystanie ICT (w tym internetu) oraz stale rosnący wachlarz potencjalnych zastosowań zasadniczo zmieniają oblicze współczesnej gospodarki i warunki działania podmiotów na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach. Dotyczy to również obszaru komunikacji organizatorów transportu publicznego z otoczeniem, a zwłaszcza z pasażerami. Celem artykułu jest przegląd nowoczesnych rozwiązań opartych na ICT, wykorzystywanych do komunikacji z otoczeniem przez organizatorów transportu publicznego. Badanie przeprowadzono na grupie pięciu polskich organizatorów transportu publicznego wybranych pod względem wielkości miast, na terenie których funkcjonują.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biniasz, D. (2012). Obsługa klienta i jej wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji. Zarządzanie i Finanse, 1 (1), 471‒480.
2.Chandurkar, S., Mugade, S., Sinha, S., Misal, M., Borekar, P. (2013). Implementation of real time bus minitoring and passenger information system. International Journal of Scientific and Research Publications, 3 (5).
3.Chheda, G., Gajra, N., Chhaya, M., Deshpande, J., Gharge, S. (2012). Real time bus monitoring and passenger information system. International Journal of Soft Computing and Engineering, 1 (6).
4.Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015–2020 White Paper (1.02.2016). Pobrano z: www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html.
5.Dijk, J. van (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Efthymiou, D., Antoniou, C. (2012). Use of social media for transport data collection. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 48, 775‒785.
7.Gal-Tzur, A., Grant-Muller, S., Kuflik, T., Minkov, E., Nocera, S., Shoor, I. (2014). The potential of social media in delivering transport policy goals. Transport Policy, 32, 115‒123.
8.Gal-Tzur, A., Grant-Muller, S., Minkov, E., Nocera, S. (2014). The impact of social media usage on transport policy: issues, challenges and recommendations. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 111, 937‒946.
9.Jakdojade Mobilne, m.jakdojade.pl.
10.Kos-Łabędowicz, J., Talar, S. (2015). Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej. Przegląd Zachodni, 1 (354), 237‒249.
11.Lübeck R., Wittmann M., Battistella L. (2012). Electronic ticketing system as a process of innovation. Journal of Technology Management & Innovation, 7 (1), 17‒30.
12.Lubieniecka-Kocoń, K., Kos, B., Kosobucki, Ł., Urbanek, A. (2013). Modern tools of passenger public transport integration. Activities of Transport Telematics, 395, 81–88.
13.Miasta największe pod względem liczby ludności ‒ stan na dzień 31.12.2014 r. (2014). GUS. Pobrano z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/.
14.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. (MPK ‒ Łódź), www.mpk.lodz.pl/.
15.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Wrocław Spółka z o.o. (MPK ‒ Wrocław), http://mpk.wroc.pl/.
16.Mobile MPK, www.mmpk.info.
17.Molecki, B. (2011). Przystankowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. Transport Miejski i Regionalny, 7/8, 38‒44.
18.Park, D., Kim, H. (2015). SBISurban ‒ Secure Urban Bus Information System based on Smart Devices. International Journal of Security and its Applications, 9 (1), 205‒220.
19.Rojowski, R., Gancarz, T. (2009). System dynamicznej informacji pasażerskiej. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 10 (4), 24‒31.
20.Transportation Research Board (TRB) (2012). Uses of Social Media in Public Transportation, TRB’s Transit Cooperative Research Program (TCRP) Synthesis 99, Washington, DC: National Academy of Sciences.
21.Zarząd Dróg i Transportu Łódź (ZDiT ‒ Łódź), http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Strona_glowna/24.
22.Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT ‒ Kraków), http://zikit.krakow.pl/
23.Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM ‒ Poznań), www.ztm.poznan.pl/.
24.Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM ‒ Warszawa), www.ztm.waw.pl/?l=1.