Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Вербальные и невербальные способы выражения грусти в современном русском языке
(Werbalne i niewerbalne sposoby wyrażenia smutku we współczesnym języku rosyjski)

Autorzy: Katarzyna Kondzioła-Pich
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: ekspresywy werbalna i niewerbalna komunikacja intencja wypowiedzi
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (133-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem przedstawionej analizy są werbalne sposoby wyrażenia smutku we współczesnym języku rosyjskim oraz towarzyszące im sygnały niewerbalne. Przykłady zostały zaczerpnięte przede wszystkim z tekstów internetowych i komunikacji ustnej. Wydzielono pięć strategii wyrażenia tego uczucia: „Mówię wprost”, „Opisuję sytuację”, „Zadaję pytania retoryczne”, „Szokuję”, „Milczę”. Każda z nich została przeanalizowana z punktu widzenia przyczyn pojawienia się emocji oraz sposobów jej przejawiania w komunikacji. W centrum uwagi autorki znalazła się intencja mówiącego oraz kontekst wypowiedzi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Апресян В.Ю., 2010, Речевые стратегии выражения эмоций в русском языке, «Русский язык в научном освещении» № 2, Москва, c. 26–57.
2.Варфоломеева И.В., Кулемина К.В., 2013, Некоторые особенности экспрессивных речевых актов поздравления и пожелания в английском, немецком и русском языках, «Альманах современной науки и образования», № 12 (79), c. 46–49.
3.Волобуев Р., 2002, Божья роса. Выходит фильм, позволяющий понять, как изменилась роль кощунства в современной жизни, «Известия», 2002.07.28.
4.Модест и София, 1810, автор неизвестный.
5.Симонов К.М., 1976, Дни и ночи, Москва.
6.Узерина М.С., 2004, Этика делового общения, Ульяновск.
7.Юдин Г., 2003, Васильковое варенье, в: Мурзилка.
8.Czapiga Z., 2011, Rosyjskie modele zdań ze znaczeniem smutku w konfrontacji z językiem polskim, „Slavia Orientalis”, т. LX, № 1, c. 133–145.
9.Leech G.N., 1986, Principles of Pragmatics, London and New York.
10.Szumska D., 2000, O emocjach bez emocji, [в:] Język a kultura, т. 14, Wrocław, c. 199–208.