Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza

Autorzy: Jędrzej Wasiak-Poniatowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: komunikacja jednostki samorządu terytorialnego gmina analiza
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (233-243)
Klasyfikacja JEL: M38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podstawowe technologie komunikacji zewnętrznej jednostek samorządu terytorialnego i zaproponowano kategorie ich podziału. Ponadto przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych wśród wszystkich gmin wiejskich województwa dolnośląskiego w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badania koncentrowały się na komunikacji zewnętrznej na linii JST–interesariusz zewnętrzny. Wykazano, że zakres wykorzystania ICT w komunikacji z klientem jest wciąż niewielki, a rozwiązania komunikacyjne cieszące się obecnie dużą popularnością są wykorzystywane w sposób marginalny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Janowski, J. (2009). Administracja elektroniczna. Warszawa: Wydawnictwo Municipium.
2.Li, C., Bernoff, J. (2009). Marketing technologii społecznych. Warszawa: MT Biznes.
3.Mossberger, K., Tolbert, J.C. McNeal, R.S. (2007). Digital citizenship ‒ the internet, society and participation. London: The MIT Press.
4.Szewczyk, A. (red.). (2007). Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5.Szyszko, G., Śliwczyński, B. (red.). (2004). Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
6.Śledziewska, K., Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy. Warszawa: Digital Economy Lab UW.
7.Walkowiak, P., Główka, M. (2014). Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.