Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Współpracujący recenzenci

2015:

Piotr Bartkowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Agnieszka Baruk – Politechnika Łódzka
Monika Boguszewicz-Kreft – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Mirosław Chaberek – Uniwersytet Gdański
Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa/Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Dariusz Dąbrowski – Politechnika Gdańska
Anna Drapińska – Politechnika Gdańska
Ewa Frąckiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Barbara Iwankiewicz-Rak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska
Mirosława Janoś-Kresło – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mariusz Jedliński – Uniwersytet Szczeciński i,
Stanisław Kaczmarczyk – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sabina Kauf – Uniwersytet Opolski
Barbara Kos – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wiesława Kuźniar - Uniwersytet Rzeszowski
Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka
Grzegorz Maciejewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Władysław Mantura – Politechnika Poznańska
Krystyna Mazurek-Łopacińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Radosław Mącik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Joanna Pietrzak – Uniwersytet Gdański
Mirosława Pluta-Olearnik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński
Danuta Rucińska – Uniwersytet Gdański
Edyta Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
Katarzyna Rupik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Włodzimierz Rydzkowski – Uniwersytet Gdański
Magdalena Rzemieniak – Politechnika Lubelska
Adam Sagan – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Stanisław Skowron – Politechnika Lubelska
Aleksander Sładkowski - Politechnika Śląska
Maria Sławińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jadwiga Stobiecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Teresa Taranko – Szkoła Główna Handlowa
Maciej Urbaniak  – Uniwersytet Łódzki
Zygmunt Waśkowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jan W. Wiktor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Iwona M. Windekilde – Aalborg Universitet, Dania
Jolanta Witek – Uniwersytet Szczeciński

2014:

Anna Dąbrowska – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Barbara Iwankiewicz-Rak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mirosława Janoś-Kresło – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stanisław Kaczmarczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Barbara Kos – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mirosława Pluta-Olearnik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński
Agnieszka Smalec – Uniwersytet Szczeciński
Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Iwona M. Windekilde – Aalborg Universitet, Dania

2013:

Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Barbara Iwankiewicz-Rak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Barbara Kos – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mirosława Pluta-Olearnik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński
Agnieszka Smalec – Uniwersytet Szczeciński

2012:

Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wojciech Downar – Uniwersytet Szczeciński
Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński
Barbara Iwankiewicz-Rak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zdzisław Knecht – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Barbara Kos – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mirosława Pluta-Olearnik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Andrzej Pomykalski – Politechnika Łódzka
Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński
Małgorzata Słodowa-Hełpa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Danuta Stawasz – Uniwersytet Łódzki
Andrzej Szromnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grażyna Wolska – Uniwersytet Szczeciński