Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
The meaning of smartphones for marketing communication
(Znaczenie smartfonów dla komunikacji marketingowej)

Autorzy: Leszek Gracz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: marketing mobilny smartfon mobilna komunikacja marketingowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (165-172)
Klasyfikacja JEL: G32 L86 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule, bazując na źródłach wtórnych, przedstawiono znaczenie mobilnej komunikacji marketingowej na współczesnym rynku. Szczególny nacisk położono na użycie smartfonów w komunikacji marketingowej, zarówno z punktu widzenia nadawcy (organizacji) jak i odbiorcy (klienta). W artykule przedstawiono różnorodne podejścia do mobilnej komunikacji marketingowej, wybrane przykłady (case study) z rynku polskiego oraz zawarto propozycję struktury narzędzi mobilnej komunikacji marketingowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bredican, D., Vigar-Ellis (2014). Smartphone applications − idea sourcing and app development: implications for firms. South African Journal of Economics and Management Sciences, 17 (3), 232‒248.
2.Gao, T., Rohm, A.J., Sultan, F., Pagani, M. (2013). Consumers un-tethered: a three-market empirical study of consumers’ mobile marketing acceptance. Journal of Business Research, 66 (12), 2536‒2544.
3.Gracz, L. (2016). Marketing internetowy. In: G. Rosa (ed.), Marketing przyszłości – od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego (pp. 275‒297). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
4.Heikki, K., Matti, L. (2005). Factors influencing consumers’ willingness to accept mobile advertising: a conceptual model. International Journal of Mobile Communications, 3 (3), 197‒213.
5.Holland, J. (2010), The role of mobile marketing communications in media strategy. Innovative Marketing, 6 (2), 18‒25.
6.Hoelzel, M. (2015). The mobile app-install ad is driving a boom in mobile ad spend — and not just among game makers. Business Insider. Retrieved from: www.businessinsider.com/the-mobile-app-install-ad-is-driving-a-boom-in-mobile-ad-spend-and-not-justamong-game-makers-2015-1.
7.Kaplan, A. (2012). If you love something, let it go mobile: mobile marketing and mobile social media 4x4 found. Business Horizons, 55 (2), 129‒139.
8.Kuan-Yu, Ch., Yu-Lun, H. (2012). Mobile phone applications as innovative marketing tools for hotels. The International Journal of Organizational Innovation, 5 (2), 116‒140.
9.Loechner, J. (2009). Four out of five never leave home without it. Media Post Communications, 23 October. Synovate Research. Retrieved from: www.mediapost.com/publications/ article/115634/four-out-of-five-never-leave-home-without-it.html.
10.Mikowska, M. (2015). Polska jest mobi. Research by TNS Polska, May 2015. Retrieved from: www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf.
11.Mobile Marketing Association (2016). Retrieved from: www.mmaglobal.com/wiki/ mobile-marketing.
12.Rohm, A.J., Gao, T., Sultan, F., Pagani, M. (2012). Brand in the hand: a cross-market investigation of consumer acceptance of mobile marketing. Business Horizons, 55 (5), 485‒493.
13.Soukup, P.A. (2015). Smartphones. Communication Research Trends, 34 (4), 3‒39.
14.Tähtinen, J. (2006). Mobile advertising or mobile marketing. A need for a new concept. FeBR 2005 ‒ Frontiers of e-Business Research 2005, Conference Proceedings of eBRF 2005, 152‒164.
15.Taylor, D.G., Voelker, T.A., Pentina, I. (2011). Mobile application adoption by young adults: a social network perspective. International Journal of Mobile Marketing, 6 (2), 60‒70.
16.Watson, C., McCarthy, J., Rowley, J. (2013). Consumer attitudes towards mobile marketing in the smart phone era. International Journal of Information Management, 33 (5), 840‒849.
17.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.World mobile applications market − Advanced technologies. Global Forecast (2010‒2015). Report TC1304 (2010). Retrieved from: www.marketsandmarkets.com/MarketReports/mobile-applications-228.html.