Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym

Autorzy: Paweł Kuźbik
Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: media społecznościowe komunikacja sport społeczeństwo informacyjne Internet
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (91-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie sportu jako tej dyscypliny życia społecznego, która staje się doskonałą platformą komunikacyjną w społeczeństwie, które dzisiaj określane jest mianem społeczeństwa informacyjnego. Współistnienie w ramach świata cyfrowego fanów – e-kibiców i pozostałych uczestników rynku sportu zmusza do poszukiwania nowych form komunikacyjnych, niezbędnych do realizacji zamierzonych celów wszystkich zainteresowanych stron, a także budowania trwałych więzi. Tradycyjne formy komunikacji w obecnych warunkach stały się bowiem niewystarczające.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska-Skimina A. (2014), Nie ma sportu bez Facebooka?, http://www.egospodarka.pl/117693,Nie-ma-sportu-bez-Facebooka,1,93,1.html [dostęp 19.01.2016)
2.Borowski W. (2014), Prawda o fanach – badania, McCann Truth Central, http://www.egospodarka.pl/117693,Nie-ma-sportu-bez-Facebooka,1,93,1.html [dostęp 19.01.2016].
3.Coates J.F. (1995), Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu, Transformacje, nr 1–2.
4.Douglas L., (2012), The Importance of ‘Big Data’: A Definition, www.gartner.com [dostęp 18.01.2016].
5.Gibson M. (2010), Tracking Facebook Friendships Creates a Stunning Global Map, Time, 14.10.2010, http://newsfeed.time.com/2010/12/14/tracking-facebook-friendships-creates-a-stunning-global-map/#ixzz18HuBaV8g [dostęp 19.01.2015].
6.Golka M. (2005), Czym jest społeczeństwo informacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny”, rok LXVII, zeszyt 4.
7.Greenwell T.Ch, Danzey-Bussell L.A., Shonk D.J. (2014), Managing Sport Events, Human Kinetics, Champaign.
8.Hanarz J. (2007), Rynek: PR organizacji sportowej, Marketing w praktyce 8/2007, http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=2/aid=m46a8ab9134056 [dostęp 19.01.2016].
9.Kowalewska I. (2015), Badanie IAB Polska. E-Konsumenci, cz. VIII: Sport i turystyka, Consumer Journey Online, IAB Polska, kwiecień.
10.Kuźbik P. (2013), Social media and the development of corporate social responsibility in sports organization, w: CSR Trends. Beyond Business as Usual, red. J. Reichel, Wyd. CSR Impact, Łódź.
11.Mullin B.J. (2000), Characteristics of Sport Marketing, w: Successful Sport Management, ed. H. Appenzeller, G. Lewis, Carolina Academic Press, Durham.
12.Nowak J. (2005), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J. Nowak, Wyd. PTI, Katowice.
13.Roszkowska-Śliż M. (2012), CSR 2.0, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach Web 2.0, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, Wyd. OpenLinks, Warszawa.
14.Tapscott D. (2009), Grown Up Digital: How The Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill,
15.Waśkowski Z. (2015), Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, nr 13 (62).
16.Wilk A.M. (2000), Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego – perspektywa strategicznych zmian, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, Lublin.
17.Wojtoń M. (2013), Sport jako element kultury popularnej, w: Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Wyd. Elipsa, Warszawa.
18.www.pl.wikipedia.org [dostęp 18.01.2016].