Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne

Autorzy: Przemysław Polak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: media społecz-nościowe Internet komunikacja interpersonalna społeczeństwo informacyjne poczta elektroniczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii teleinformatycznych wpływa na zmianę zachowań w kontaktach międzyludzkich. Badanie ankietowe na studentach z różnych krajów wskazuje na dominującą rolę komunikatów tekstowych SMS w komunikacji interpersonalnej w trybie asynchronicznym. Natomiast, wbrew oczekiwaniom, znaczenie serwisów społecznościowych jest mniejsze niż poczty elektronicznej, a nawet tradycyjnych form komunikacji pocztowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eurostat (2012), Information society statistics, http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/
2.portal/page/portal/information_society/data/main_tables [dostęp 23.11.2012].
3.Jordan T. (2013), Internet, Society and Culture: Communicative Practices Before and After the Internet, New York: Bloomsbury.
4.Petrič G., Petrovčič A., Vehovar V. (2011), Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment, „European Journal of Communica-tion”, No. 26 (2).
5.Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe: Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
6.Polak P. (2004), Sieci komputerowe, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Polak P. (2011), Wykorzystanie komunikacji tradycyjnej i elektronicznej na przykładzie życzeń okolicznościowych, Zeszyty Naukowe nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.Polak P. (2014), Social Networking Services in Intra-Organizational Communication: The Case of the Warsaw School of Economics, w: Refereed Proceedings of KM Con-ference 2014, Blagoevgrad: International Institute for Applied Knowledge Manage-ment.
9.Sommer H. (2012), Komunikowanie się przez Internet, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, nr 19.