Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Kontakt

sekretarz czasopisma:

Joanna Wieczorek

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Szczeciński

tel 91 4443369, fax. 91 4443116

joanna.wieczorek@wzieu.pl