Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM

Autorzy: Aleksandra Olejniczak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: komunikacja kultura
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (75-86)
Klasyfikacja JEL: F23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach coraz większą wagę zaczęto zwracać na aspekty wielokulturowe w organizacjach. Komunikacja jest ważnym elementem zarządzania, a komunikacja w środowisku wielokulturowym jest procesem jeszcze trudniejszym. W artykule opisano proces komunikacji, podano różne definicje komunikacji. Zwrócono uwagę na efektywną komunikację oraz na bariery komunikacyjne i metody pokonywania tych barier. Celem artykułu jest opisanie trudności występujących w komunikacji w organizacji wielokulturowej oraz zaprezentowanie efektywnych metod pokonywania tych barier.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Glinka, B., Jelonek, A.W. (2010). Zarządzanie międzykulturowe. Kraków: Wyd. UJ.
2.Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
3.Krzykała-Schaefer, R. (2010). Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie. Poznań: Wyd. WSB.
4.Lane, H., Distefano J., Maznevski M. (2006). International Management Behavior. Oxford: Blackwell Publishing.
5.Rutka, R., Wróbel, P. (2012). Organizacja zachowań zespołowych. Warszawa: PWE.
6.Sulski, P. (2014). Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
7.Szaban, J.M. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
8.Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.