Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)

Autorzy: Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: internet informacja komunikacja zachowania turystyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (177-187)
Klasyfikacja JEL: D12 E21 L83 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i które zachowania turystyczne Polaków uzyskujących wiedzę z internetu są odmienne od zachowań tych naszych rodaków, którzy do sieci nie sięgają podczas poszukiwania ofert wypoczynku. Do ustalenia owych rozbieżności (za pomocą testu U Manna-Whitneya oraz c2 Pearsona) wykorzystano dane pochodzące z badań ankietowych, przeprowadzonych w 2015 roku. Uzyskane wyniki (które poprzedziła kwerenda literatury przedmiotu na temat zalet internetu jako źródła informacji w turystyce) pozwalają stwierdzić, że polscy turyści internauci częściej niż inni mieszkańcy naszego kraju uprawiają turystykę, organizują sobie wyjazd samodzielnie, podróżują ze znajomymi, własnym samochodem, nocują w hotelach i kwaterach prywatnych oraz korzystają z usług restauracji i spożywają posiłki typu fast food.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berbeka, J. (red.). (2016). Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006‒2015. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2.E-konsumenci. Consumer Journey Online (5.04.2016). Część VIII: Sport i turystyka. IAB Polska, kwiecień 2015. Pobrano z: http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/8311-2.
3.Internauci 2015. Komunikat z badań CBOS (1.08.2016). Warszawa: CBOS. Pobrano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF.
4.Karciarz, M., Dutko, M. (2010). Informacja w internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Nalazek, M. (2010). Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
6.Niemczyk, A. (2009). Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 559, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 567–573.
7.Seweryn, R. (2011). Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów. W: C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka – technologie – procesy (s. 255–266). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8.Smaga, M., Dwornik, B. (6.04.2016). Jak kupujemy wakacje on-line. W: Wakacje przez internet. Raport. Interkatywnie.com, maj 2013. Pobrano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/raport_wakacje.pdf.
9.Smul, P. (2013). Wykorzystanie internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 1, 88–104.
10.Wakacyjne wyjazdy Polaków (5.04.2016). KPMG w Polsce, sierpień 2015. Pobrano z: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/Raport-KPMG-Wakacyjne-wyjazdy-Polakow-2015.pdf.