Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners
(Potrzeby komunikacyjne w międzynarodowym zespole projektowym w opinii praktyków)

Autorzy: Karolina Muszyńska
University of Szczecin Faculty of Economics and Management Institute of IT in Management
Słowa kluczowe: zarządzanie komunikacją i dokumentacją projekt międzynarodowy potrzeby komunikacyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (233-241)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie międzynarodowym projektem, w którym uczestniczą partnerzy z różnych krajów i rodzajów instytucji jest wymagającym zadaniem. W tego typu projekcie o rozproszonym międzynarodowym zespole, właściwe zarządzanie komunikacją i dokumentacją wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu projektu. W tym celu należy opra­cować odpowiednie plany, procedury i zasady, jak również użyć skutecznego narzędzia informa­tycznego. W Nnniejszym artykule skoncentrowano się na tej drugiej kwestii, dotyczącej projektu BalticMuseurns: Love IT!, współfinansowanego z środków UE. Głównym celem artykułu jest określenie fuukcjonalności i cech jakie powinno mieć narzędzie wspomagające procesy komuni­kacyjno-dokumentacyjne w tym projekcie. Badania wykorzystują opinie i doświadczenia prakty­ków - partnerów projektu BalticMuseurns: Love IT!.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fotoyi, P., Jiang, D. (2016). Effectiveness of electronic media in project communication. In: 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (pp. 2082-2087). Honolulu: IEEE.
2.Han, J., Jung, W. (2014). How Geographic Distribution Affects Development Organizations:
3.A Survey on Communication between Developers. International Journal of Software En-gineering & Its Applications, 8 (6), 241-251.
4.Kerzner, H.R. (2013). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Hoboken: John Wiley & Sons.
5.Meredith, J.R., Mantel Jr, S.J. (2011). Project management: a managerial approach. New York:
6.John Wiley & Sons.
7.Muszyńska, K. (2016). Project communication management patterns. Annals of Computer Sci¬ence and Information Systems, 8, 1179-1188.
8.Niinimaki, T., Piri, A, Lassenius, C., Paasivaara, M. (2012). Reflecting the choice and usage of conununication tools in global software development projects with media synchronicity theory. Journal of Software: Evolution and Process, 24 (6), 677-692.
9.Ofori, D.F. (2013). Project Management Practices and Critical Success Factors-A Developing Country Perspective. International Journal of Business and Management, 8 (21 ), 14-31.
10.Project Management Institute (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) -Fifth Edition. Newtown Square: Project Management Institute.
11.Purna Sudhakar, G. (2012). A model of critical success factors for software projects. Journal of Enterprise Information Management, 25 (6), 537-558.