Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych

Autorzy: Ewelina Kancik-Kołtun
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: komunikowanie elektroniczne miasta social media Facebook
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (149-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę elektronicznego komunikowania publicznego urzędów jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych. Autorka poddała badaniom oficjalne profile społecznościowe urzędów gmin miejskich w województwie lubelskim na Facebooku. We wstępie omawia pojęcia i metody badawcze. Następnie zajmuje się badaniem aktywności miast na Facebooku, później analizuje konkretne profile pod względem budowy poprzez pryzmat efektywnego komunikowania publicznego (informowania i marketingu), na koniec przechodzi do badań uwzględniających posty/komunikaty urzędów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dobek-Ostrowska B. (2002), Teorie komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
2.Evans D. (2012), Social media marketing. An hour a day, Indianapolis.
3.Castells M., Himanen P (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
4.Jakobson R. (1989), W poszukiwaniu istoty języka 2, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.