Search

Result: Found records: 144 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
6. E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
7. Konsekwencje kształtowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem technik manipulacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
8. Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
9. Wzorce męskości w komunikacji marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
11. „Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
12. Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
13. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
14. Kreowanie wizerunku marki offline a online
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
15. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
16. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
17. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
18. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
19. Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
20. Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
21. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
22. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
23. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
24. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
25. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
26. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
27. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
28. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
29. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
30. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
31. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
32. Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
33. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
34. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
35. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
36. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
37. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
38. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
39. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
40. Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
41. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
42. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
43. SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
44. JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
45. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
46. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
47. UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
48. HETERONORMA CZY RÓŻNICOWANIE? OCZEKIWANIA MNIEJSZOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
49. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
50. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
51. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
52. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
53. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
54. Where Do Literary Authors Belong? A Post-postmodern Answer
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
55. Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
56. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
57. The meaning of smartphones for marketing communication
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
58. Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii „Możesz to zmienić”
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
59. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
60. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
61. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
62. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
63. Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
64. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
65. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
66. Wybrane elementy komunikatów reklamowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
67. Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
68. Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
69. Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
70. Zapewnienie wiarygodności w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej na przykładzie przedsiębiorstwa Neumarkter Lammsbräu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
71. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
72. Вербальные и невербальные способы выражения грусти в современном русском языке
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
73. SYMBOLICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KSZTAŁTOWANIU SIECI INTERAKCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
74. Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
75. Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
76. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
77. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
78. Why interpersonal communication is important in public administration?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
79. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
80. Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
81. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
82. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
83. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
84. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
85. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
86. Sądy wojskowe – uwarunkowania komunikacji z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
87. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
88. Sferyczny model komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
89. Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
90. Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
91. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
92. Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
93. Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
94. Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
95. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
96. MODEL SYNCHRONIZACJI DANYCH SYSTEMÓW MOBILNYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG CLOUD COMPUTING
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
97. Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
98. “May God Pickle You”: Intercultural Battle for Words in Polish World War II Recollections
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
99. Czy wytracenie oznacza wykluczenie?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
100. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
Page