Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 41
O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Content Management Systems in the Strategy of IT Company)

Authors: Łukasz Kowalik
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Wojciech Drożdż
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: effectiveness purchase process strategy promotion Communication
Year of publication:2016
Page range:10 (59-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is focused on the problem of effectiveness of different promotional and educational content supporting buyers purchase decisions – specifically for new and innovative computer products. The theoretical part is supported by research prepared and run by one of authors.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arredondo, P. (1996). Successful Diversity Management Initiatives: A blueprint for planning and implementation. London: Sage Publications Ltd.
2.Czako, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
3.Czubasiewicz, H., Wróbel, P.W. (2012). Komunikacja społeczna – wpływ na zachowanie w organizacji. W: R. Rutka, P.W. Wróbel (red.). Organizacja zachowań społecznych, s. 82–111. Warszawa: PWE.
4.Kramer, J. (2003). Infrastrukturalne uwarunkowania wykorzystania internetu w marketingu. W: A. Bajdak (red.). Internet w marketingu, s. 9–28. Warszawa: PWE.
5.Brdulak, H. (2009). Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy. Kobieta i Biznes 1, 7–14.
6.Drucker, P.F. (2006). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
7.Frankowski, P. (2007) CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią. Gliwice: Helion.
8.Frąckiewicz, E. (2006). Marketing internetowy. Warszawa: PWN.
9.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kaczmarek, P., Krajnik, A., Morawska-Witkowska, A., Roch Remisko, B., Wolsa, M. (2009). Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie. Warszawa: FOB.
11.Klarsfeld, A. (2010). International Hahdbook on Diversity Management at Work: Country Perspectives on Diversity and Equal Treatment. Northampton: Edward Elgar Publishing Inc. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: PWE.
12.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
13.Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
14.Podsiad, A. (2000). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: PAX.
15.Porter, M.E. (2011). Strategia konkurencji. Warszawa: PWE.
16.Ronda-Pupo, G.A., Guerras-Martin, L.A. (2012). Dynamics of the evolution of the strategy concept 1962–2008: a co-word analysis. Strategic Management Journal, 2, 162–188.
17.Szwarc, N. (2010). Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu, E-mentor, 3, 22–25.
18.Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania. Warszawa: PWE.
19.Thomas, R. (2006). Building on The Promise of Diversity: How we can move to the next level in our workplace, communities, and our society. Nowy Jork: Amacom.
20.Wrench, J. (2007). Diversity Management and Discimination. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
21.Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii. W: J. Werewka (red.), D. Lewicka, A. Zakrzewska-Bielawska, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, s. 77–99. Kraków: AGH.