Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-32
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (47) 2017
Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Social Media in the Processes of Enterprise Communication with Market)

Authors: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: internet social media internet communities marketing communication
Year of publication:2017
Page range:10 (343-352)
Klasyfikacja JEL: M15 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Growing saturation of social and economic life with Internet technologies causes growth of market space and affects changes in business models, which is accompanied by the development of the Internet functions and forms of marketing communication. The purpose of the paper is to show the importance and use of social media in the processes of enterprise communication with market. The paper is based on literature review and analysis of case studies, as well as interpretation of results of quantitative research, conducted on the sample of 150 enterprises within the framework of the project entitled „Internet in marketing and the application of modern technologies in company cooperation with customers”. Performed considerations show that decision-makers in various types of enterprises perceive the use of social media as an opportunity to distinguish their offer and improve their attractiveness. However, the potential of the media is not fully exploited in the sphere of establishment of customer loyalty.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosik-Purgat, M. (2016). Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa: Difin.
2.Fill, C., Turnbull, S. (2016). Marketing Communications: discovery, creation and conversations. London: Pearson.
3.Gregor, B., Kaczorowska-Spychalska, D. (2016). Blogi w procesie komunikacji marketingowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016) Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
5.Kacprzak, A. (2017). Marketing doświadczeń w Internecie. Warszawa: C.H. Beck.
6.Kaplan, A.M., Haenlein, M., (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 1, 59‒68.
7.Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P., Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54 (3), 241‒251.
8.Łopacińska, K. (2014). Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, 12, 2‒6.
9.Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
10.Pogorzelski, J. (2015). Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Sobieszek, K. (2010). Media społecznościowe – nowe narzędzie budowania marki, Strategie marek 2010. dodatek do Harvard Business Review Polska.
12.Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja w budowaniu marki. Marketing w Praktyce, 10.
13.Toder-Alon, A., Brunel, F.F., Schneier-Siegal, W.L. (2005). Ritual behavior and community change: exploring the social-psychological roles of net rituals in the developmental processes of online consumption communities. W: C.P. Haugtvedt, K.A. Machleit, R.F. Yalch (red.), Online Consumer Psychology: understanding and influencing consumer behavior in the virtual world. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
14.Unold, J. (2011). Charakterystyka wybranych rozwiązań informatycznych Web 2.0. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 187. Informatyka Ekonomiczna, 20. 268‒278.
15.Vescovi, T., Gazzola, P., Checchinato, F. (2010). Invading customers. New market relationships. Journal of Marketing Trends, 1.
16.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Williams, D.L., Crittenden, V.L., Keo, T., McCarty, P. (2012). The use of social media: An exploratory study of uses among digital natives. Journal of Public Affairs, 12 (2).