Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Female Consumer Behavior in the Context of Changes Occurring in Marketing Environment)

Authors: Joanna Pikuła-Małachowska
Politechnika Częstochowska
Keywords: consumer behavior female communication policy marketing environment
Year of publication:2015
Page range:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents some issues concerning changes in female consumer behavior. The article is based on literature review within marketing and consumer behavior and results of research derived from secondary sources. The objective of the paper is to begin a discussion about the needs of contemporary women, their ways of making customer choices and methods of building communication policy of the products targeted to them.
Download file

Article file

Bibliography

1.Grzega U., Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna kobiet w Polsce, w: Zachowania rynkowe kobiet, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wyd. Placet, Warszawa 2012.
2.Kieżel E., Kobiety jako segment rynku i ich zachowania konsumpcyjne, w: Zachowania rynkowe kobiet, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wyd. Placet, Warszawa 2012.
3.Meyers D.G., Social psychology, Wyd. Mc. Graw-Hill, USA 1993.
4.Pawlikowska K., Michalczyk I., Emocje mają płeć, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 2.
5.Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
6.Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
7.Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
8.Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
9.Zubiel-Kasprowicz M., Kobieta dzika i w kawałkach, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 3.
10.Zubiel-Kasprowicz M., Po co marketingowi gender, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 1.