Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa
(Digital abstinence and effective marketing communications)

Authors: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska
Keywords: digital abstinence marketing communication market trends
Year of publication:2017
Page range:10 (363-372)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is pointing out digital abstinence as the contemporary market trend, which determines methods and tools in the communication of the organization with market environment. The research approach based on preliminary research of the writing and Internet sources was applied in the article. An overall description of digital abstinence showing the specifi city and market implication was included. The case study of effective advertising campaigns illustrating this problem was portrayed in the article.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andruszkiewicz, K. (2015). Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Handel Wewnętrzny, 4, 243–251.
2.Gębarowski, M. (2014). Shoppertainment oraz entertainment – kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii. Marketing i Rynek, 11, 151–158.
3.Halligan, B., Shah, D. (2010). Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu. Gliwice: Helion.
4.Kieżel, E., Smyczek, S. (2014). Zachowania konsumentów. Proces unowocześniania konsumpcji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
5.Mącik, R. (2013). Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowani decyzji zakupowych przez konsumentów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
6.Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Mróz, B. (2015/2016). Zrozumieć duszę konsumenta. Badania Marketingowe – Rocznik PTBRiO.
8.Sobczyk, G. (2014). Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku. Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia, 2, 87–104.
9.Tarczydło, B. (2016). Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek – wybrane aspekty. Marketing i Zarządzanie, 4, 381–392.
10.Kampania „Delikatność w sercu” z okazji 115-lecia marki Milka. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47206 (29.10.2016).
11.Milka w nowej kampanii pyta „Komu podarujesz Ostatnią Kostkę”. Pobrane z: http://nowymarketing.pl/a/5756,milka-w-nowej-kampanii-pyta-komu-podarujesz-ostatnia-kostke (29.10.2016).
12.Milka zachęca do podzielenia się ostatnią kostką czekolady. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=44764 (29.10.2016).
13.Nescafé łączyła berlińczyków przy porannej kawie. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=45482 (29.10.2016).
14.Nivea chce być blisko. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=38591 (29.10.2016).
15.„Pielęgnuj bliskość” w wizerunkowej kampanii Nivea. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pielegnuj-bliskosc-w-wizerunkowej-kampanii-nivea-wideo# (29.10.2016).