Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Communication of Scientists with Entrepreneurs: Gender Differences in Research Results Dissemination)

Authors: Marzena Feldy
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Keywords: logistic regression gender enterprise scientist R&D collaboration communication
Year of publication:2015
Page range:12 (123-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper discusses the importance of scientific communication in establishing cooperation with companies and presents gender as a significant factor in the communication. There are constructed two logistic regression models (separately for each gender) based on data from a nationwide survey. The results indicate the way of sharing the research findings and the basic characteristics of scientists that increase chances of women and men to collaborate with companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arora A., Gambardella A., Public policy towards science: picking starts or spreading the wealth, „Revue d’Economie Industrielle” 1997, No. 79.
2.Badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie współpracy ze sferą B+R, Instytut Zachodni, Poznań 2012.
3.Boehm D.N., Hogan T., Science-to-Business collaborations: A science-to-business marketing perspective on scientific knowledge commercialization, „Industrial Marketing Management” 2013, No. 42 (4).
4.Debackere K., Veugelers R., The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links, „Research Policy” 2005, No. 34.
5.Ding W.W., Murray F., Stuart T.E., Gender differences in patenting in the academic life sciences, „Science” 2006, No. 313.
6.Kaymaz K., Eryiğit K.Y., Determining factors hindering university – industry collaboration: an analysis from the perspective of academicians in the context of entrepreneurial science paradigm, „International Journal of Social Inquiry” 2011, No. 4 (1).
7.Młodożeniec M., Knapińska A., Czy nauka ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka” 2013, nr 2.
8.Moir A., Jessel D., Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, PIW, Warszawa 1993.
9.Nauka i technika w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
10.Pawlikowska-Poleszak K., Spiralna ścieżka kobiecych zakupów, „Marketing w Praktyce”, lipiec 2009.
11.Podařil M., Science MMrketing in the Czech Republic, „Economic Studies & Analyses/ActaVSFS” 2013, No. 7 (1).
12.Poznańska K., Zarzecki M., Matuszewski P., Rudowski A., Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
13.Research management in the European Research Area: education, communication and exploitation. Final Report, EURAB, May 2007.
14.She Figures 2012. Gender in research and innovation. Statistics and indicators, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
15.Wpływ dofinansowania prac B + R na poziom wyrażania ich wyników w MŚP, Ecorys Polska, Warszawa 2010.