Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM
(Comunication in intercultural environment)

Authors: Aleksandra Olejniczak
Uniwersytet Łódzki
Keywords: communication culture
Year of publication:2016
Page range:12 (75-86)
Klasyfikacja JEL: F23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Recently more attention has been paid to intercultural aspects of organization. Communication is an important element of organization and intercultural communication seems to be more difficult process. In the article the process of communication was described, giving different definitions of communication. Effective communication, the difficulties in communication and the methods of facing those difficulties were highlighted.
Download file

Article file

Bibliography

1.Glinka, B., Jelonek, A.W. (2010). Zarządzanie międzykulturowe. Kraków: Wyd. UJ.
2.Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
3.Krzykała-Schaefer, R. (2010). Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie. Poznań: Wyd. WSB.
4.Lane, H., Distefano J., Maznevski M. (2006). International Management Behavior. Oxford: Blackwell Publishing.
5.Rutka, R., Wróbel, P. (2012). Organizacja zachowań zespołowych. Warszawa: PWE.
6.Sulski, P. (2014). Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
7.Szaban, J.M. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
8.Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.