Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Gender Marketing in the Awareness of a Selected Group of Young Customers on the Basis of Research)

Authors: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska
Keywords: communication young consumer sex consumer behavior gender marketing
Year of publication:2015
Page range:10 (139-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The problem of gender has become the topic of heated argument recently. It determines paying attention to gender marketing issue interpreted as a message created according to communication codes preferred by each sex. The fundamental objective of the paper is to refer to the above-mentioned matter and present the results of the research carried among young customers concerning their awareness of gender marketing concept and activities undertaken within its scope.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arwaj-Sidorowicz A., Nowak A., Co z tym seksem w sprzedaży?, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
2.Gender marketing – czekam na kreatywne reklamy, www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,66725,16142437,Gender_marketing___czekam_na_kreatywne_reklamy.html.
3.Izmałkowa J., Materiał na wspaniałych konsumentów, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
4.Kitlińska E., Kobiety lubią pewne miejsca, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10.
5.Kręzel J., Marketing i gender, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 7.
6.Raport. Płeć konsumenta w marketingu, www.marketingkobiet.pl/raport-plec-konsumenta/.
7.Sieńkowska E., Damą z reklamy być, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 4.
8.Szmidt M., Wiśniewski M., Chcą pachnieć i pić whisky, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
9.Turska R., Płeć lojalności, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 4.
10.Turska R., Wybór i wyróżnienie, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
11.Zubiel-Kasprowicz M., Po co marketingowi gender, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 1.