Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 62.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
2. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
3. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
4. Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej – wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
5. De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
6. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji…
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
7. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
8. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
9. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
10. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
11. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
12. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
13. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
14. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek)
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
15. ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
16. Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
17. What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
18. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
19. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
20. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
21. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
22. Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
23. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
24. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
25. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
26. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
27. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
28. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
29. Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
30. Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
31. Etyka w outsourcingu rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
32. Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
33. Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
34. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
35. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
36. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
37. Utylitaryzm reguł, znaczenie intencji i ocena terroryzmu (Rule utilitarianism, relevance of intention and moral permissibility of terrorism)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
38. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
39. Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
40. Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
41. Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
42. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
43. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
44. Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
45. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
46. Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
47. The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
48. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
49. Ostatnia odsłona rzeczywistości Jana K.
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
50. Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Przejdź
51. Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
52. Trichofilia – fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
53. "Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
54. Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welsch’a względem procesu estetyzacji
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
55. Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
56. Polityczne znaczenie procesu informacyjnego w wymiarze cybernetycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
57. The Unbearable Postcoloniality of Non-Being: Specters of History and the Scars They Trace
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
58. „Teraz tam literaci jeżdżą, piszą albo nic nie robią”. Dom Pracy Twórczej w perspektywie geografii literackiej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
59. Ludzka natura, chrześcijańskie powołanie i płcie
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
60. Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
61. Paidagogos (παιδαγωγός) i ars educandi (αρς εδυκανδι) w kontekście epigenetyki
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
62. Arystotelesowska szkatułka albo Melodramat w objęciach opery (na przykładzie sceny kopania grobu w Fideliu Ludwiga van Beethovena)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
Strona