Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej

Autorzy: Wojciech Drożdż
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Oliwia Mróz-Malik
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa morska energetyka wiatrowa gospodarka morska
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (151-159)
Klasyfikacja JEL: L98 O18 P43 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie morskiej energetyki wiatrowej jako impulsu do rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Silna gospodarka morska ma szansę stać się kołem napędowym polskiej gospodarki, a jednym z jej filarów może stać się morska energetyka wiatrowa. Na potrzeby artykułu przeanalizowano aktualne informacje statystyczne oraz dostępne opracowania dotyczące badanej tematyki. Z uwagi na innowacyjność technologii i stosunkowo niedługi okres jej rozwoju, większość dostępnych źródeł to opracowania eksperckie, udostępniane przez ośrodki badawcze. Na polskich obszarach morskich do tej pory nie wybudowano jeszcze żadnej morskiej farmy wiatrowej. Sektor w Polsce znajduje się wciąż we wstępnej fazie rozwoju, a potencjalne korzyści z jego rozwoju można oszacować na podstawie doświadczeń innych krajów, zainteresowania inwestorów rynkiem polskim oraz oceny dojrzałości polskiego łańcucha dostaw, który już teraz z powodzeniem funkcjonuje na rynku zachodnim. Szacuje się, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej może przynieść korzyści w wysokości około 1% PKB średniorocznie w perspektywie do 2025 roku, a przychody dla polskich przedsiębiorstw i budżetu mogą wynieść nawet 73,8 mld zł. Należy również pamiętać o korzyściach dla przemysłu i sektora portowego oraz regionów nadmorskich, co, z punktu widzenia autorów, czyni morską energetykę wiatrową istotnym elementem gospodarki morskiej w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukowski, M., Gąska, J., Kosuń, M., Śniegocki, A. (2015). Wpływ energetyki wiatrowej na polski rynek pracy. Warszawa: Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych.
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, (2009). Bruksela: Parlament Europejski. Pobrano z: www.eur-lex.europa.eu.
3.European Wind Energy Association [WindEurope]. The European offshore wind industry – key trends and statistics 2015 (2016). Bruksela. Pobrano z: www.windeurope.org.
4.Global Wind Energy Council [GWEC]. Global Wind Report. Annual Market Update (2015). Bruksela. Pobrano z: www.gwec.net
5.Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Pobrano z: www.mg.gov.pl.
6.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Niebieska energia. Działania, które należy podjąć do roku 2020 i później w celu wykorzystania potencjału energetycznego europejskich mórz i oceanów (COM/2014/08 final) (2014). Bruksela: Komisja Europejska. Pobrano z: www.eur-lex.europa.eu.
7.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (2016). Pobrano z: www.mgm.gov.pl.
8.Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 (2013). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pobrano z: www.premier.gov.pl.
9.Morska energetyka wiatrowa – analiza korzyści dla polskiej gospodarki oraz uwarunkowań rozwoju (2013). Warszawa: EY.
10.Offshore wind toward 2020 on the pathway to cost competitiveness (2013). Monachium: Roland Berger Strategy Consultants. Pobrano z: www.rolandberger.com.
11.Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pobrano z: www.mgm.gov.pl.
12.Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (2016). Pobrano z: www.pse.pl.
13.Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (2016). Pobrano z: www.psew.pl.
14.Program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w Polsce (2013). EY. Warszawa: Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.
15.Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi (2015). Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku. Pobrano z: www.im.gda.pl.
16.Urząd Morski Gdynia (2016). Pobrano z: www.umgdy.gov.pl.
17.Wnioski z II Konferencji i Targów Offshore, 2–3 października 2013 (2013). Polskie Stowarzyszenie Energetyi Wiatrowej. Pobrano z: www.psew.pl.
18.Wnioski z drugiego spotkania konsultacyjnego w sprawie „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi” (2014). Gdynia: Urząd Morski w Gdyni. Pobrano z: www.umgdy.gov.pl.