Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.17-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 17 (2018)
Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Autorzy: Małgorzata Butrymowicz-Łapińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo etyka społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw interesariusze
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (53-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nowoczesne procesy zachodzące w gospodarce, postępująca konkurencja, globalizacja i rosnąca świadomość przedsiębiorców zmierzają do poszukiwania nowych strategii zdobywania klientów. Działania przedsiębiorców nie zawsze są etyczne, a rzeczywistość gospodarcza staje się coraz trudniejsza do określenia jasnych przykładów przedsiębiorstw etycznych. Celem artykułu jest przedstawienie istotnej roli etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie postępujących zmian rynkowych. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu oraz materiałów badawczych, na podstawie których można wysnuć tezę, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i etyka biznesu tworzą podstawę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
Pobierz plik

Plik artykułu