Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.52-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 52 (2020)
Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welsch’a względem procesu estetyzacji

Autorzy: Kamil Kociołek
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny
Słowa kluczowe: estetyzacja piękno wartości estetyczne Wolfgang Welsch estetyka dobrobyt metafizyka
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (37-54)
Klasyfikacja JEL: Z00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi polemikę z krytyką procesu estetyzacji przeprowadzoną przez Wolfgang’a Welsch’a w artykule pt. "Procesy estetyzacji – zjawiska, rozróżnienia, perspektywy". Jego celem jest udowodnienie, że argumenty sugerujące negatywną ocenę tego zjawiska są nieuzasadnione, a estetyzacja powinna być traktowana raczej jako odsłaniający wyjątkowo korzystne perspektywy rezultat powszechnego dobrobytu, aniżeli problem grożący degeneracją czy upadkiem wartości. W pierwszej części tekstu przedstawiona zostaje definicja omawianego procesu oraz kilka przykładów jego zachodzenia. Następnie przeprowadzona zostaje analiza wyróżnionych przez Welsch’a negatywnych skutków jego funkcjonowania oraz obaw przed jego postępującym rozwojem. Argumentacja oparta na piramidzie potrzeb Maslowa uwidacznia, iż troska o wartości estetyczne jest możliwa dopiero w sytuacji zaspokojenia potrzeb niższych, przez co świadczy o wysokim poziomie dobrobytu, a nie załamaniu wartości, na który wskazuje Welsch. Faktyczną konsekwencją omawianego procesu okazuje się lepsze rozumienie struktury rzeczywistości, możliwe do uzyskania dzięki procesowi estetyzacji, który uzmysławia niemalże nieograniczoną podatność świata na jego przekształcanie i modelowanie, jednocześnie zwiększając możliwości oddziaływania na niego poprzez ludzką wolę. W tym świetle estetyzacja nie stanowi przepowiadanego przez wielu zagrożenia, ale raczej szansę zrobienia przełomowego kroku na drodze rozwoju ludzkości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baudrillard J. (2005), Symulakry i Symulacja, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Biel, Warszawa.
2.Encyklopedia PWN, hasło „symulacja”. URL = https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/symulacja;3982025.html [dostęp 15.06.2019].
3.Maslow A. (1943), A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4): 370-396.
4.Pierzchalski F. (2017), Estetyka kiczu a rozwój autorytarnego populizmu w Polsce, Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Pierzchalski F., Rydliński B. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa: 69-93.
5.Rogoziecki R. (2015), Co to jest estetyzacja?, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 16(1): 74–95.
6.Schopenhauer A. (1908), O wolności ludzkiej woli, tłum. A. Stögbauer, URL: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/schopenhauer-o-wolnosci-ludzkiej-woli.pdf [dostęp 20.01.2019].
7.Welsch W. (1996), Estetyka i anestetyka, tłum. M. Łukasiewicz, Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red), Kraków: 520-547.
8.Welsch W. (2005), Procesy estetyzacji. Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, tłum. K. Guczalska, Estetyka poza estetyką: o nową postać estetyki, Universitas, Kraków.
9.Wilkoszewska K. (1997), Estetyzacja współczesności, Sztuka i Filozofia 13: 207-211.
10.Witosz B. (2014), Estetyzacja świata i estetyzacja języka "kolorowej" prasy kobiecej (przyczynek do rozważań o wpływie postmodernizmu na współczesną polszczyznę, Język w mediach : antologia, M. Kita, I. Loewe (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydanie 2, Katowice: 115-122.