Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝
(Analiza akustyczna trzech nacechowanych głosek drżących: walijskiego r̥ʰ, słowiańskiego rʲ oraz czeskiego r̝)

Autorzy: Sylwester Jaworski
Słowa kluczowe: głoski drżące redukcja fonetyczna fonetyka
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (47-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analizy akustycznej trzech nacechowanych głosek drżących: walijskiego spirantyzowanego /r̥ʰ/, palatalizowanego /rʲ/ występującego, między innymi, w językach rosyjskim i ukraińskim oraz czeskiego /r̝/. Wyjątkowość tych dźwięków jest wynikiem występowania drugorzędowych cech artykulacyjnych, które sprawiają, że są one niezwykle trudne do wypowiedzenia w mowie łączonej. Analiza akustyczna nagrań w pełni potwierdziła, że dźwięki te stanowią trudności dla mówiących, którzy najczęściej redukowali te trzy dźwięki do głosek szczelinowych bez drżenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asmus, Sabine, Grawunder, Sven, (forthcoming, working title), Vowel length in Welsh monosyllables, its interrelation with Irish and related problems: An Acoustic Study and its Didactic Implications. Lewiston: The Edwin Mellen Press.
2.Blecua Beatriz, Las vibrantes del Espańol: manifestaciones acústicas y procesos fonéticos, (rozprawa doktorska, Universidad Autonoma de Barcelona, 2001).
3.Ball, Martin, “How many rhotic phonemes does Modern Welsh have”, in: Representations and Interpretations in Celtic Studies, Czerniak, Tomasz, Maciej Czerniakowski, Krzysztof Jaskuła (eds.), 49-61. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
4.Colantoni, Laura, “Increasing periodicity to reduce similarity: An acoustic account of deassibilation in rhotics”, in: Selected Proceedings of the 2nd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology, 22-34. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, 2005.
5.Dankovičová, Jana, “Czech”, Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet, 70-74. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
6.Jaworski, Sylwester, Gillian, Edward, “On the phonetic instability of the Polish rhotic /r/”, Poznań Studies in Contemporary Linguistics 47/2 (2011), 380-398.
7.Jaworski, Sylwester, Rhotic Sounds in the Slavic Languages, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018 (forthcoming).
8.Kasatkin, Leonid, Sovriemiennij ruskij izik: fonietika, Moscow: Academia, 2005.
9.Kavitskaya, Daria, Khali Iskarous, Aude Noiray, Michael Proctor, “Trills and palatalisation: Consequences for sound change”, in: Proceedings of the Formal Approaches to Slavic Linguistics 17, Justin Reich, Maria Babyonyshev, Daria Kavitskaya (eds.), 97–110. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2009.
10.Klemensiewicz, Zenon, Historia języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999.
11.Ladefoged, Peter, Ian Maddieson, The Sounds of the World’s Languages, Chichester, West Sussex: Blackwell Publishers, 1996.
12.Recasens, Daniel, Aina Espinosa, “Phonetic typology and positional allophones for alveolar rhotics in Catalan”, Phonetica 63 (2007), 1–28.
13.Shosted, Ryan, “An aerodynamic explanation for the uvularization of trills”, in: Proceedings of the 8th International Seminar on Speech Production, Rudolph Sock, Susanne Fuchs and Yves Laprie (eds.), 421-424. Strasbourg, INRIA, 2008.
14.Solé, Maria-Josep, “Aerodynamic characteristics of trills and phonological patterning”, Journal of Phonetics 30 (2002), 655-688.
15.Stieber, Zdzisław, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1979.
16.Šimáčková, Šarka, Václav Podlipský, Kateřina Chládková, “Czech spoken in Bohemia and Moravia”, Journal of the International Phonetic Association 42 (2012): 225-232.
17.Topolińska, Zofia, A Phonological History of the Kashubian Language, The Hague: Mouton & Co. N.V., Publishers, 1974.
18.Wierzchowska, Bożena, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław: Ossolineum, 1980.
19.Wiese, Richard, “The unity and variation of (German) /r/”, in: R-atics: Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/, Hans Van de Velde, Roeland van Hout, Roeland (eds.), 11-26. Brussels, Universite Libre de Brussels, 2001.
20.Żygis, Marzena, “(Un)markedness of trills: the case of Slavic r-palatalisation”, Zeitschrift fur Slawistik 50 (2005): 383–407.