Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337     DOI: 10.18276/skk.2018.25-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 25 2018
Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP

Autorzy: Karol Jasiński
Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Słowa kluczowe: chrześcijaństwo kapitalizm ekonomia etyka Biblia dobra materialne zysk
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (225-240)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe idee polskiego dominikanina, teologa i filozofa Macieja Zięby dotyczące trzech ważnych kwestii: moralnego i chrześcijańskiego wymiaru ekonomii, chrześcijańskiego kontekstu kapitalizmu oraz relacji chrześcijaństwa do dóbr materialnych. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy przywrócenia moralnego i religijnego wymiaru działalności gospodarczej i jej skutków (lepsze funkcjonowanie firm, społecznie zaangażowane chrześcijaństwo, ocena systemów gospodarczych z punktu widzenia ludzkiej godności). W drugiej części autor zwraca uwagę na chrześcijańskie źródła kapitalizmu (antropologia z koncepcją osoby i tradycja biblijna). W trzeciej części ukazano stosunek chrześcijaństwa do dóbr materialnych (własność prywatna jako podstawa życia gospodarczego, ludzka natura i nauczanie Biblii jako fundament własności prywatnej, indywidualny i społeczny cel własności prywatnej, etos pracy, pozytywny wymiar bogacenia się, interesu prywatnego i zysku).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buttiglione, Rocco. Chrześcijanie a demokracja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993.
2.Kamerschen, David, Richard McKenzie, Clark Nardelli. Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Solidarność, 1991.
3.Newman, John Henry. The Pope and the Revolution. London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1866.
4.Novak, Michael, Anton Rauscher. Maciej Zięba, Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań: W drodze, 1993.
5.Novak, Michael. Duch demokratycznego kapitalizmu. Poznań: W drodze, 2001.
6.Shils, Edward. „Ekspansja zorganizowanej wiedzy europejskiej”. W: Europa i co z tego wynika, red. Krzysztof Michalski. Warszawa: Res Publica, 1990.
7.Zięba, Maciej. Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie. Poznań: W drodze, 2013.
8.Zięba, Maciej. Chrześcijanie, polityka, ekonomia: prawdy i kłamstwa. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
9.Zięba, Maciej. Demokracja i antyewangelizacja: komentując nauczanie Jana Pawła II. Poznań: W drodze, 1997.
10.Zięba, Maciej. Epoka Jana Pawła II. Zrozumieć niezwykły pontyfikat. Poznań–Kraków: W drodze–eSPe, 2006.
11.Zięba, Maciej. Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie. Poznań: W drodze, 2015.
12.Zięba, Maciej. Po szkodzie? Przed szkodą? O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji. Kraków: Znak, 1996.
13.Zięba, Maciej. Papieże i kapitalizm. Kraków: Znak, 1998.
14.Zięba, Maciej. Paweł Kozacki, red. Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II. Poznań: W drodze, 2003.