Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-57
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (603-614)
Słowa kluczowe: biegły rewident cechy zawodowe i osobiste etyka w rachunkowości wizerunek zawodu
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Jaworski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Renata Gmińska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Abstrakt

Cel – Identy kacja kompetencji oraz cech osobistych i zawodowych składających się na wizerunek biegłego rewidenta według oceny studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Metoda badania – Badanie ankietowe z analizą uzyskanych wyników. Wynik – Biegły rewident jest zawodem pozytywnie ocenianym przez studentów. Zajmuje wysoką pozycję społeczną, jest zawodem z przyszłością. Biegły jest postrzegany jako osoba uczciwa, o wysokich kwalifikacjach, dokładna, odpowiedzialna, samodzielna i odporna na stres. Dysponuje dużą wiedzą biznesową, a w szczególności związaną z rachunkowością, ma duże doświadczenie zawodowe, a w swojej pracy cechuje się obiektywizmem, umiejętnością zachowania tajemnicy i starannością. Względnie nisko studenci ocenili jego niezależność. Najniżej (choć również pozytywnie) respondenci ocenili kulturę osobistą, komunikatywność i zorganizowanie biegłego oraz umiejętność współpracy w zespole i kierowania nim. Nie potwierdziło się przypuszczenie, że powinien być otwarty na ludzi. Oryginalność/wartość – Badanie zarysowało wizerunek biegłego rewidenta. Wyniki badania mają także implikacje praktyczne w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zawodu biegłego rewidenta oraz kształtowania jego profilu osobowościowo-zawodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak, I., Dobija, D. (2013). Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta. Prakseologia, 154, 135–170.
2.Gabrusewicz, W. (2007). Biegły rewident – zawód czy misja? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 67–77.
3.Jakubowicz-Bryx, A. (2016). Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 4 (1), 7–23.
4.Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (2011). Pobrano z: http:www.kibr.webserwer.pl_docuchwalyuchwala_4249-60-2011_Kodeks_IFAC.pdf (9.12.2016).
5.Korczyński, S. (2005). Obraz idealnego nauczyciela kreowany przez uczniów i rodziców. W: S. Korczyński (red.), Nauczyciel epoki przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
6.Nowak, M. (2016). Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80/2), 493–500.
7.Paszkiewicz, A., Silska-Gembka, S. (2013). Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego – wyniki badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 130, 89–113.
8.Pfaff, J. (2015). Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji UE. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 240, 101–113.
9.Sawicki, K. (2013). Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 581–594.
10.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2009 nr 77, poz. 649 z późn. zm.
11.Włodarczyk, D., Tobolska, B. (2011). Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek. Medycyna Pracy, 62 (3), 269–279.
12.Wiśniewska, J. (2013). Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (2), 203–214.
13.Wszelaki, A. (2016). Zasady i etyka wykonywania zawodu biegłego rewidenta w regulacjach polskiego prawa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 274, 113–121.