Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII

Autorzy: Piotr Skiba
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Słowa kluczowe: Pius XII etyka małżeńska regulacja poczęć antykoncepcja
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (165-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem regulacji urodzeń nie był jednym z podstawowych wyzwań, którym miało zająć się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. W Relatio Synodi można jednakznaleźć nawiązanie do tej kwestii i wezwanie do ponownego odkrycia przesłania encykliki Humanae vitae Pawła VI, którego beatyfikacja miała miejsce na zakończenie synodu. Papież ten, w swojej encyklice poświęconej zasadom moralnym w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, powołuje się często na przemówienia Piusa XII do środowiska medycznego. Analizując te wypowiedzi, można zauważyć, że to właśnie papież Pacelli w swojej wizji etyki małżeńskiej nakreślił podstawę doktrynalną opartą na prawie naturalnym i objawieniu Bożym, która okazała się konieczna, by skonfrontować nauczanie Kościoła z tak złożonym zagadnieniem, jakim jest regulacja poczęć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relatio Synodi (18 X 2014), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/synod/3nadzwyczajne-relatio_18102014.html.
2.Benedykt XVI, Homilia w 50-tą rocznicę śmierci Piusa XII (9 X 2008), „Acta Apostolicae Sedis” (AAS) (2008), t. 100, s. 765.
3.Doms H., Vom Sinn Und Zweck der Ehe, Breslau 1935.
4.Furlong F., Tres Allocutiones ultimae Pii Papae XII de medicina, „Periodica de re morali, canonica, liturgica” (1958), nr 3-4, s. 285-299.
5.Gemelli A., Delorenzi E., Commento ai discorsi del s. Padre alle ostetriche e al “Fronte della famiglia”, „Medicina e Morale” (1952), nr 2, s. 35-47.
6.Gerardi R., Il magistero morale di Pio XII, w: L’eredità del magistero di Pio XII, red. P. Chenaux, Roma 2010, s. 299-318.
7.Hürth F., Adnotationes ad Allocutiones a R. Pontifice habitas ad obstetrices “Unione Cattolica Italiana Ostetriche” et ad “Fronte della famiglia”, „Periodica de re morali, canonica, liturgica” (1951), nr 3, s. 282-295.
8.Kongregacja Świętego Oficjum, Dekret o celach małżeństwa, AAS (1944), t. 36, s. 103.
9.Kongregacja Świętego Oficjum, Dekret o sterylizacji bezpośredniej, AAS (1940), t. 32, s. 73.
10.Krempel B., Die Zweckfrage der Ehe in neuer Beleuchtung, Einsiedeln-Zürich-Köln 1941.
11.Mattioli V., L’eredità di Pio XII, Verona 2008.
12.Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae” o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25 VII 1968), Kraków 2003.
13.Pius XI, Encyklika „Casti connubii” o małżeństwie chrześcijańskim (31 XII 1930), w: AAS (1930), t. 22, s. 539-592.
14.Pius XII, Do uczestników II Kongresu Światowego o płodności i bezpłodności (19 V 1956), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 18, s. 211-221.
15.Pius XII, Do uczestników IV Międzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich (30 IX 1949), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 11, s. 219-225.
16.Pius XII, Do uczestników Międzynarodowego Kongresu Chirurgicznego (21 V 1948), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 10, s. 95-100.
17.Pius XII, Do uczestników VII Międzynarodowego Kongresu Hematologicznego (12 IX 1958), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 20, s. 341-352.
18.Pius XII, Do uczestników XXVI Kongresu Urologicznego (8 X 1953), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 15, s. 371-379.
19.Pius XII, Do Włoskiej Katolickiej Unii Położnych (29 X 1951), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 13, s. 331-353.
20.Pius XII, Do Włoskiej Unii Lekarsko-Biologicznej Świętego Łukasza (12 XI 1944), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 6, s. 183-196.
21.Pius XII, Na inaugurację roku sądowego Roty Rzymskiej (3 X 1941), w: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 1940-1959, t. 3, s. 207-215.
22.Schahl C., La doctrine des fins du mariage dans la théologie scolastique, Paris 1948.
23.Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 32 Małżeństwo, London 1982.