Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Neuroekonomia a problemy etyczne

Autorzy: Lucyna Drenda
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: etyka neuroekonomia mózg ekonomia behawioralna
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (169-177)
Klasyfikacja JEL: A12 A13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Człowiek jest konstrukcją poddaną presjom wynikającym jednocześnie z instynktów wewnętrznych oraz uwarunkowańneuronalnych i genetycznych, a także zewnętrznych praw i systemów etycznych. Postęp cywilizacyjny dajewspółcześnie możliwość zastosowania coraz bardziej zaawansowanej technologii w celu znalezienia odpowiedzi nabazowe pytania dotyczące ludzkiej natury. Neuroekonomia jako połączenie ekonomii i medycyny, bazująca na obrazowychbadaniach mózgu, pozwala skonfrontować wiedzę, którą pozyskaliśmy dzięki historycznej obserwacji ludzkiegozachowania, z aktywnością dokładnych obszarów najważniejszego ludzkiego narządu i odpowiedzieć na pytaniao etyczne i neuronalne związki kierujące człowiekiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2012). Kultura jako praxis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Churchland, P. (2002). Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu. Warszawa: Fundacja Aletheia.
3.Czajkowska-Majewska, D. (2009). Człowiek globalny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
4.Douglas, M. (2011). Jak myślą instytucje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Edelman, G.M., Tononi, G. (2000). A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination. New York: Basic Books.
6.Filek, J. (2001). Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak.
7.Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
8.Glimcher, P.W., Camerer, C.F., Fehr, E., Poldrack, R.A. (2009). Neuroeconomics. Decision making and the brain. London: Elsevier Inc.
9.Heidegger, M. (2000). Co zwie się myśleniem? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
11.Kant, I. (2013). Dzieła zebrane. Tom 2: Krytyka czystego rozumu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
12.Leach, E. (2010). Kultura i komunikowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Maciejasz-Świątkiewicz, M., Musiał, M. (2014). Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
14.Moll, J. (2002). The neural correlates of moral sensitivity: a functional magnetic resonance imaging investigation of basic and moral emotions. Journal of Neuroscience, April 1, 22 (7), 2730–2736.
15.O’Leary, D. Beauregard, M. (2011). Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
16.Smith, V.L. (2013). Racjonalność w ekonomii. Warszawa: Wolters Kluwer.