Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 70.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
2. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
3. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
4. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
5. Zaimek odzyskany
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
6. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
7. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
8. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
9. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
10. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
11. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
12. Problem cierpienia w Autobiografii mistycznej Anny Marii Marchockiej
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
13. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
14. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
15. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
16. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
17. Koronkarki wspomnień
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
18. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
19. "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
20. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
21. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
22. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
23. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
24. Matka, autobiografia. Próby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
25. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
26. Lista
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
27. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
28. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
29. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
30. Muszla, biografia słowa, blizna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
31. Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
32. Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
33. Cybernarcyzm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
34. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
35. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
36. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
37. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
38. Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
39. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
40. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
41. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
42. Eseizowanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
43. Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
44. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
45. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
46. Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
47. Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
48. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
49. Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
50. Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
51. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
52. Sich-Erinnern als (Über-)Leben oder Wie sich Biografien in Literatur verwandelten. Zu den ‚Initiationsromanen‘ von Armin Müller, Günter Grass und Wieland Förster
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
53. Eseje i biografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
54. Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
55. Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
56. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
57. „Brakująca sytuacja” autobiograficzna a literatura migracyjna badana po sąsiedzku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
58. Autobiografia Erwina Kruka jako zapis powrotu do rodzinnego domu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
59. Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
60. Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
61. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
62. Intymna obcość. Figura matki w powieści Frascati Ewy Kuryluk
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
63. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
64. Holocaust Testimony, Autobiography, and the Effaced Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
65. Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna. (Uwagi na marginesie …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
66. Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
67. „I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
68. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
69. Autofikcja
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
70. Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
Strona