Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej

Autorzy: Małgorzata Stadnik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia literatura popularna Joanna Chmielewska autokreacja proza kobieca
Rok wydania:2014
Liczba stron:13 (207-219)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ukazania wpływów, jakie na literaturę popularną wywiera doświadczenie autobiograficzne. Ze względu na niezwykle szeroki zakres obszaru badawczego, niemożliwa jest kompleksowa, gatunkowa analiza zjawiska. Przykładem, mającym nakreślić tendencje występujące w literaturze popularnej, jest twórczość Joanny Chmielewskiej – proza z pogranicza gatunków. W artykule poruszono zagadnienia takie jak autokreacja autorki, inspiracje historią rodzinną, związki z teorią autobiografizmu kobiecego i zabiegi autoterapeutyczne. Podjęto próbę zdiagnozowania przyczyny zastosowania niedopowiedzeń przy jednoczesnych deklaracjach o ekshibicjonistycznej szczerości pisarki. Autorka zastanawia się, jakie znaczenie ma dla czytelnika wprowadzenie do literatury popularnej wątków autobiograficznych i co wynika z balansowania na pograniczu prawdy i fikcji w tym gatunku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerzan Edward, Powracająca fala autobiografizmu. W: Kręgi wtajemniczenia, Wydawnictwo
2.Literackie, Kraków 1982.
3.Chmielewska Joanna, 2/3 sukcesu, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1991.
4.Chmielewska Joanna, Autobiografia. Tom I. Dzieciństwo, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1993.
5.Chmielewska Joanna, Boczne drogi, Czytelnik, Warszawa 1976.
6.Chmielewska Joanna, Byczki w pomidorach, Wydawnictwo Klin, Warszawa 2010.
7.Chmielewska Joanna, Całe zdanie nieboszczyka, Czytelnik, Warszawa 1974.
8.Chmielewska Joanna, Dwie głowy i jedna noga, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1996.
9.Chmielewska Joanna, Dzikie białko, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990.
10.Chmielewska Joanna, Gwałt, Wydawnictwo Klin, Warszawa 2011.
11.Chmielewska Joanna, Harpie, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1998.
12.Chmielewska Joanna, Kocie worki, Wydawnictwo Kobra Media, Warszawa 2004.
13.Chmielewska Joanna, Krowa niebiańska, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1997.
14.Chmielewska Joanna, Krwawa zemsta, Wydawnictwo Klin, Warszawa 2012.
15.Chmielewska Joanna, Las Pafnucego, Wydawnictwo Kobra Media, Warszawa 2003.
16.Chmielewska Joanna, Lądowanie w Garwolinie, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1995.
17.Chmielewska Joanna, Najstarsza prawnuczka, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1999.
18.Chmielewska Joanna, Nawiedzony dom, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979.
19.Chmielewska Joanna, Okropności, Wydawnictwo Kobra Media, Warszawa 2008.
20.Chmielewska Joanna, Pafnucy, Polski Dom Wydawniczy, Warszawa 1994.
21.Chmielewska Joanna, Przeklęta bariera, Wydawnictwo Vers, Warszawa 2000.
22.Chmielewska Joanna, Romans wszechczasów, Czytelnik, Warszawa 1975.
23.Chmielewska Joanna, Skarby, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988.
24.Chmielewska Joanna, Studnie przodków, Czytelnik, Warszawa 1979.
25.Chmielewska Joanna, Ślepe szczęście, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1992.
26.Chmielewska Joanna, Wszystko czerwone, Czytelnik, Warszawa 1974.
27.Chmielewska Joanna, Wielki Diament, t. 1, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1996.
28.Chmielewska Joanna, Wielki Diament, t. 2, Wydawnictwo Vers, Warszawa 1996.
29.Chmielewska Joanna, Wielkie zasługi, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981.
30.Chmielewska Joanna, Większy kawałek świata, Wydawnictwo Horyzont, Warszawa 1976.
31.Chmielewska Joanna, Wszelki wypadek, Wydawnictwo Alkazar, Warszawa 1993.
32.Chmielewska Joanna, Zbieg okoliczności, Wydawnictwo Interart, Warszawa 2003.
33.Chmielewska Joanna, Zbrodnia w efekcie, Wydawnictwo Klin, Warszawa 2013.
34.Chmielewska Joanna, Zwyczajne życie, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1974.
35.Czermińska Małgorzata, Postawa autobiograficzna. W: Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego
36.postacie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.
37.Fulińska Agnieszka, Dlaczego literatura popularna jest popularna?, „Teksty Drugie” 2003, nr 4 (82).
38.Geertz Clifford, O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Zdzisław
39.Łapiński. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran
40.i Suszyński, Kraków 1996.
41.Hanuszewska Elżbieta, Konwencja autobiografizmu w powieściach kryminalnych Joanny Chmielewskiej,
42.„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” 2004, z. 60.
43.Jelinek Estelle C., Women’s Autobiography: Essays in Criticism, Indiana University Press, Bloomington
44.1980.
45.Lejeune Philippe, Pakt autobiograficzny, tłum. Aleksander Labuda. W: Wariacje na temat pewnego
46.paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, tłum. Wincenty Grajewski, Stanisław Jaworski,
47.Aleksander Labuda, Regina Lubas-Bartoszyńska, Universitas, Kraków 2001.
48.Łysak Tomasz, Autobiografia (auto) biografii. „Maus” Arta Spiegelmana. W: Stosowność i forma. Jak
49.opowiadać o zagładzie?, red. Katarzyna Chmielewska, Michał Głowiński, Katarzyna Makaruk,
50.Alina Molisak, Tomasz Żukowski, Universitas, Kraków 2005.
51.Martuszewska Anna, Jak rozbierać „tę trzecią”? O badaniach literatury popularnej. W: Nowe problemy
52.metodologiczne literaturoznawstwa, red. Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński, Wydawnictwo
53.Literackie, Kraków 1992.
54.Nowakowska Aleksandra, Głupota – okoliczność łagodząca – rozmowa z Joanną Chmielewską, „Przegląd”
55.2012, nr 26, www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/glupota-okolicznosc-
56.lagodzacarozmowa-
57.joanna-chmielewska.
58.Monsiorska Katarzyna, Nieboszczyk i schab, czyli wszystko w natchnieniu, rozmowa z Joanną Chmielewską,
59.„Gazeta Olsztyńska” 1992, www.chmielewska.art.pl/wywiady/wyw18_9b.html.
60.Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński,
61.Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992.
62.Mason Mary C., The Other Voice: Autobiography by Women Writers. W: Autobiography: Essays Theoretical
63.and Critical, Princeton University Press, Princeton 1980.
64.Moje wykopane studnie, reż. Marta Węgiel, Telewizja Polska, Polska 1996.