Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2018.1.10-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec

Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (63-76)
Słowa kluczowe: Bogusława Latawiec metapoetyckość esej autobiografia polska poezja współczesna
Autorzy: Joanna Grądziel-Wójcik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Bogusława Latawiec jest autorką krótkich form prozatorskich na pograniczu eseju, które ujawniają stosunek poetki do sztuki słowa i opowiadają jednocześnie osobistą historię kobiety piszącej. Utwory te stanowią próbę dialogicznego określenia „ja” w konfrontacji z tekstami kultury, zyskują wartość autoprezentacyjną i prowadzą do wypracowania własnego projektu poetyckiego. Latawiec sięga po formę eseistycznej próby, wykorzystując jej cząstkowość, dyskursywność, intelektualizm i autobiograficzność, co pozwala jej poprzez metakrytyczną refleksję rozpoznawać i konstruować własną tożsamość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak-Sokołowski, Tomasz. Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011.
2.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000.
3.Galant, Arleta. Prywatne, publiczne, autobiograficzne: o dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
4.Grądziel-Wójcik, Joanna, Łuszczykiewicz Piotr. Bogusława Latawiec – portret podwojony. Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2016.
5.Hull, Leokadia. „Obok kanonu. Poezja kobiet w przestrzeni literatury po 1945 roku”. Prace Literaturoznawcze 1 (2013).
6.Kraskowska, Ewa, Kwiatkowska Agnieszka, Grądziel-Wójcik Joanna. „Arspoetyka”. Forum Poetyki, lato (2015). Dostęp 14.06.2018. http://fp.home.amu.edu.pl/ewa-kraskowska-agnieszka-kwiatkowska-joanna-gradziel-wojcik-ars-poetyka/.
7.Latawiec, Bogusława. Gdyby czas był ziemią. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2011.
8.Latawiec, Bogusława. Gęstwina. Warszawa: Twój Styl, 2001.
9.Latawiec, Bogusława. Głośne jest to, co najcichsze. Posłowie do Razem tu koncertujemy, Bogusława Latawiec, 77–78. Poznań: Ars Nova, 1999.
10.Latawiec, Bogusława. Zegary nie do zatrzymania. Literackie portrety, listy, szkice. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2012.
11.Latawiec, Bogusława. Zmowy. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, 2015.
12.Nycz, Ryszard. „Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności”. W: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. Edward Balcerzan, Włodzimierz Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2000.
13.Orski, Mieczysław. „Opisywanie opisujących”. Odra 4 (2013).
14.Ritz, German. „Kanon i historia literatury. Widziane z zewnątrz”. W: Kanon i obrzeża, red. Inga Iwasiów, Tatiana Czerska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005.
15.Sendyka, Roma. Nowoczesny esej: studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
16.Sławiński, Janusz. „Próba porządkowania doświadczeń”. W: tegoż, Prace wybrane. Przypadki poezji, red. Włodzimierz Bolecki, 289–305. T. V. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.
17.Śliwiński, Piotr. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
18.Świerkosz, Monika. „Historia literatury kobiet – niedokończony projekt”. Wielogłos 2 (2011).