Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 62.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
2. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
3. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
4. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
5. Zaimek odzyskany
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
6. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
7. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
8. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
9. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
10. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
11. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie
(Autobiografia)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
12. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
13. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
14. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
15. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
16. Koronkarki wspomnień
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
17. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
18. "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu
(Autobiografia)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
19. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
20. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
21. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
22. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
23. Matka, autobiografia. Próby
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
24. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
25. Lista
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
26. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
27. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
28. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
29. Muszla, biografia słowa, blizna
(Autobiografia)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
30. Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce
(Autobiografia)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
31. Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa
(Autobiografia)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
32. Cybernarcyzm
(Autobiografia)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
33. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
34. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
35. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
36. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
37. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
38. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
39. Autobiografia i apologia
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
40. Eseizowanie
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
41. Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
42. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
43. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
44. Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
45. Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
46. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
47. Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
48. Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
49. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
50. Sich-Erinnern als (Über-)Leben oder Wie sich Biografien in Literatur verwandelten. Zu den ‚Initiationsromanen‘ von Armin Müller, Günter Grass und Wieland Förster
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
51. Eseje i biografie
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
52. Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
53. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
54. Autobiografia Erwina Kruka jako zapis powrotu do rodzinnego domu
(Autobiografia)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
55. Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych
(Autobiografia)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
56. Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego
(Autobiografia)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
57. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
58. Intymna obcość. Figura matki w powieści Frascati Ewy Kuryluk
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
59. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
60. Holocaust Testimony, Autobiography, and the Effaced Self
(Autobiografia)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
61. Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna. (Uwagi na marginesie …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…)
(Autobiografia)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
62. Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Autobiografia)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
Strona