Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Adamczuk Lucjan Szczecińska trauma 1970 Fragment książki Lucjana Adamczuka "Autobiografia człowieka wolnego" (Warszawa 2015, mps) nr 2 (5) 2015 14 (95-108)
2. ALEKSIUN NATALIA (Od)czytywanie losów żydowskich nr 1 (14) 2020 8 (7-14)
3. BASSA ANETA Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska nr 2 (13) 2019 13 (59-71)
4. BEDNARCZUK MONIKA Bycie nie na miejscu: Listy Georga Forstera z Wilna (1784–1787) jako narracja autobiograficzna nr 1 (12) 2019 16 (103-118)
5. Bereska Henryk Dzienniki nr 1 (1) 2013 10 (119-128)
6. Bielecki Marian Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza nr 1 (1) 2013 17 (69-85)
7. BIELECKI MARIAN Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego nr 1 (12) 2019 19 (21-39)
8. Bierejszyk Joanna Dojrzewanie do siebie przez autobiografię nr 2 (3) 2014 10 (115-124)
9. Bierejszyk-Kubiak Joanna Wietrzenie magazynu niepamięci nr 2 (5) 2015 10 (167-176)
10. Boddy Kasia Athletic Mobility nr 2 (9) 2017 11 (83-93)
11. Bogalecki Piotr Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty nr 2 (9) 2017 16 (21-36)
12. Boruszkowska Iwona Autopatografia nr 2 (7) 2016 11 (125-135)
13. BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK MIŁOSŁAWA Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie nr 1 (12) 2019 24 (119-142)
14. Braid Barbara Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca nr 2 (9) 2017 13 (125-137)
15. Bruś Teresa Selfies and the Self nr 1 (4) 2015 8 (117-124)
16. Bruś Teresa O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel nr 1 (10) 2018 13 (37-49)
17. CHMURSKI MATEUSZ Błądzenie Gézy Csátha: między autobiografizmem, fikcją a autoanalizą nr 2 (13) 2019 13 (73-85)
18. CHOŁUJ BOŻENA Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach nr 1 (12) 2019 20 (57-76)
19. CHUTNIK SYLWIA,
JUDZIŃSKA NATALIA
„To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs nr 1 (14) 2020 29 (93-121)
20. Chylewska-Tölle Aleksandra Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej nr 2 (3) 2014 14 (57-70)
21. Cybulska-Bohuszewicz Ewa Żywoty świętych Piotra Skargi – biografie transgresyjne. Prolegomena do przyszłych badań nr 2 (11) 2018 24 (13-36)
22. Czermińska Małgorzata,
Iwasiów Inga,
Madejski Jerzy,
Kołodziejczyk Dorota
Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia” nr 2 (5) 2015 8 (125-132)
23. Czerska Tatiana Autobiograficzność w eseistyce Joanny Bator: między esejem, felietonem a reportażem nr 1 (10) 2018 11 (141-151)
24. Czerska Tatiana Płeć i wygnanie nr 1 (1) 2013 10 (161-170)
25. Czerska Tatiana Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig nr 1 (2) 2014 12 (163-174)
26. CZYŻAK AGNIESZKA Autofikcja nr 2 (15) 2020 6 (93-98)
27. Czyżak Agnieszka Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos nr 1 (10) 2018 12 (153-164)
28. Daugirdaité Solveiga Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers nr 1 (4) 2015 12 (61-72)
29. Dąbrowski Bartosz Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide nr 1 (2) 2014 17 (51-67)
30. DUDA ANETA Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją nr 1 (12) 2019 20 (211-230)
31. Duda Maciej (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie nr 1 (6) 2016 5 (7-11)
32. Duda Maciej Autobiografizm Agnieszki Graff. Między esejem, felietonem i rozmową nr 1 (10) 2018 12 (77-88)
33. Duda Maciej Matka, autobiografia. Próby nr 1 (2) 2014 14 (69-82)
34. Duda Maciej (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet. Przyczynek do dyskusji nr 1 (6) 2016 13 (25-37)
35. DZIEL PAWEŁ Napięcia autobiograficzne nr 2 (13) 2019 13 (167-179)
36. ECKER YEHOSHUA (SHUKI) Shimon Samet and the Gap in the Story nr 1 (14) 2020 27 (47-73)
37. Elmanowska Barbara Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof nr 2 (3) 2014 15 (77-91)
38. Elmanowska Barbara Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku nr 1 (4) 2015 20 (149-168)
39. FERENCZI SÁNDOR,
Warmuz tłum. Daniel
Homosexualitas Feminina nr 2 (13) 2019 4 (43-46)
40. Fitas Adam Ciało i duch. Glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej nr 2 (9) 2017 10 (51-60)
41. Gajewska Agnieszka Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing nr 1 (2) 2014 11 (39-49)
42. GAJEWSKA GRAŻYNA Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności nr 2 (13) 2019 15 (131-145)
43. Galant Arleta „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy nr 1 (2) 2014 20 (175-194)
44. Galant Arleta Nie tylko eseistyczne „ty” nr 2 (11) 2018 9 (37-45)
45. Geller Ewa Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych nr 1 (8) 2017 16 (23-38)
46. Gleń Adrian Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera nr 1 (8) 2017 21 (221-241)
47. GŁOWACKA MAJA,
HELAK MONIKA,
KOŚCIŃSKA JUSTYNA
Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje nr 2 (15) 2020 16 (227-242)
48. Godzińska Anna Koronkarki wspomnień nr 1 (1) 2013 8 (143-150)
49. Godzińska Anna Gender i (auto)biografia nr 1 (4) 2015 12 (233-244)
50. GORLIŃSKI-KUCIK PIOTR Rytm choroby, rytm umierania. Dzienniki z lat osiemdziesiątych Teodora Parnickiego nr 2 (13) 2019 20 (147-166)