Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych

Autorzy: Ewa Kraskowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: feminizm drugofalowy autobiografia eseistyka Carolyn Heilbrun
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (129-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy eseistycznych tekstów pisanych przez przedstawicielki drugiej fali feminizmu po ukończeniu przez nie sześćdziesiątego roku życia. Tematem tych esejów jest kobieca starość, procesy psychosomatyczne, które jej towarzyszą, strata bliskich i stosunek do śmierci, ale również pozytywne aspekty podeszłego wieku. Analizowane są różne postawy kobiet wobec ostatniej fazy życiowego cyklu. Podejście autorek do tej trudnej problematyki zostaje w artykule określone jako fenomenologiczne, gdyż opiera się na jednoczesnym przeżywaniu egzystencjalnego doświadczenia starości oraz głębokim introspekcyjnym wglądzie w to doświadczenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.French, Marilyn. A Season in Hell. A Memoir. New York: Ballantine Books, 1998.
2.Friedan, Betty. The Fountain of Age. New York: Simon & Schuster, 1993.
3.Grigoriadis, Vanessa. „A Death of One’s Own”. New York Times Magazine, 8.12.2003. Dostęp 11.06.2018, http://nymag.com/nymetro/news/people/n_9589/.
4.Heilbrun, Carolyne. The Last Gift of Time. New York: Ballantine Books, 1997.
5.Heibrun, Carolyne. Writing a Woman’s Life. New York: Ballantine Books, 1988.
6.Hirsch, Marianne. „Just Writing (A Feminist’s Life”). The Scholar and Feminist Online 4 (2006), 2. Dostęp 18.06.2018. http://sfonline.barnard.edu/heilbrun/hirsch_01.htm.
7.Kraskowska, Ewa. Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
8.Miller, Nancy K. But Enough About Me. Why We Read Other People’s Lives. New York: Columbia University Press, 2002.
9.Miller, Nancy K. Feminist Frienship Archive. Dostęp 11.06.2018. http://nancykmiller.com/feminist-friendship-archive/.
10.Miller, Nancy K. Getting Personal. Feminist Occassions and Other Autobiographical Acts. New York: Routlege, 1991.
11.Millett, Kate. Mother Millett. London: Verso, 2002.
12.Segal, Lynne. Out of Time. The Pleasures and the Perils of the Old Age. London: Verso, 2013.
13.Steinem, Gloria. Doing Sixty & Seventy. San Francisco: Elders Academy Press, 2006.
14.Weiss, Gail. „The «Normal Abnormalities» of Disability and Aging”. W: Feminist Phenomenology Futures, red. Helen A. Fielding, Dorothea E. Olkowski. Bloomington: Indiana University Press, 2017.