Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray

Autorzy: Katarzyna Szopa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: autobiografia filozofia feministyczna wiedze usytuowane
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (25-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia związków autobiografii z filozofią feministyczną na przykładzie myśli filozoficznej Luce Irigaray. Pomimo że tradycyjna filozofia zwykle uchodziła za dyscyplinę spekulatywną, a zatem wyraźnie antybiograficzną, ponieważ rozpatruje to, co pomyślane i dane w postaci filozoficznych konceptów w oderwaniu od ich materialnych korzeni, to właśnie feministyczne filozofki i teoretyczki uwypukliły materialny charakter wiedzy przez uwydatnienie jej cielesnego, płciowego, historycznego czy kulturowego usytuowania. W tym sensie autobiograficzność filozofii feministycznej rozumiem jako strategię zarówno polityczną, jak i prywatną, akademicką i osobistą, teoretyczną i praktyczną, ontologiczną i epistemologiczną, biorącą udział w produkcji wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, Linda. Autobiography: The New Critical Idiom. London – New York: Routledge, 2011.
2.Cowley, Christopher. „What is a Philosophical Autobiography?” W: The Philosophy of Autobiography, red. Christopher Cowley. London: The University of Chicago Press, 2015.
3.Derrida, Jacques. Ostrogi. Style Nietzschego. Tłum. Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2012.
4.Foucault, Michel. „Sobąpisanie”. Tłum. Michał Paweł Markowski. W: tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, oprac. Tadeusz Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 1999.
5.Hirsh, Elizabeth, Olson Gary A., Brulotte Gaëton. „Je – Luce Irigaray: A Meeting with Luce Irigaray”. Hypatia 2 (1995): 93–114.
6.Irigaray, Luce. In the Beginning, She Was. New York: Bloomsbury, 2013.
7.Irigaray, Luce. Speculum of the Other Woman. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1985.
8.Irigaray, Luce, Amsberg Kiki, Steenhuis Aafke. „An Interview with Luce Irigaray”. Hecate 1–2 (1983): 192–210.
9.Irigaray, Luce, Davis Creston. „Rozmowa z legendarną filozofką i aktywistką: Luce Irigaray”. Tłum. Katarzyna Szopa, Nowa Orgia Myśli. Dostęp 10.05.2018. http://nowaorgiamysli.pl/index.php/2017/11/16/rozmowa-z-legendarna-filozofka-i-aktywistka-luce-irigaray/.
10.Irigaray, Luce, Marder Michael. Through Vegetal Being: Two Philosophical Perspectives. New York: Columbia University Press, 2016.
11.Krzykawski, Michał. „J’accepte: Jacques Derrida’s Cryptic Love by Unsealed Writing”. Avant 2 (2017): 39–50.
12.Mathien, Thomas. Philosophers’ Autobiographies. W: Autobiography as Philosophy: The Philosophical Uses of Self-Presentation, red. Thomas Mathien, D. G. Wright. New York: Routledge, 2006.
13.Mathien, Thomas, Wright D.G. Introduction. W: Autobiography as Philosophy: The Philosophical Miller, Nancy K. Writing Fictions: Women’s Autobiography in France. W: tejże, Subject to Change: Reading Feminist Writing. New York: Columbia University Press, 1988.
14.Moi, Toril. Feminist Theory and Simone de Beauvoir. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
15.Probyn, Elspeth. Sexing the Self: Gendered Positions in Cultural Studies. London, New York: Routledge 2005.
16.Whitford, Margaret. Introduction. W: The Irigaray Reader, red. M. Whitford. Cambridge: Blackwell Publishers, 1992.