Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
„Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych

Autorzy: Magdalena Piekara
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: autobiografia kobieca feminizm Janion wywiad „Seria z Różą”
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (29-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy wywiadu-rzeki Kazimiery Szczuki z Marią Janion, w kontekście autobiografii kobiecych powstałych w XXI wieku w Polsce – książka ta jest częścią ciekawej inicjatywy wydawniczej, jaką jest „Seria z Różą”. W serii przedstawiane są biografie kobiet aktywnych, feministek, kobiet zasłużonych dla polskiej nauki, kultury, sztuki czy polityki. W artykule autorka stara się ukazać trendy charakterystyczne dla polskich autobiografii kobiecych, zestawić je z problematyką feministyczną oraz wskazać wyjątkowość przedsięwzięcia „Serii z Różą”, zastanowić się nad tym, czy można mówić o nowym sposobie konstruowania autobiografii kobiecej w Polsce. W tekście pojawia się także odniesienie do czegoś, co można nazwać „męskim punktem odniesienia” w konstruowaniu autobiografii, a także zderzenie wypowiedzi bohaterki książki (Marii Janion) ze stereotypami związanymi ze społecznymi i kulturowymi rolami kobiecymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas,
2.Kraków 2000.
3.Iwasiów Inga, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, Universitas, Kraków 2002.
4.Janion Maria, Transe – Traumy – Transgresje. 1: Niedobre dziecię. Rozmawia Kazimiera Szczuka,
5.Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
6.Janion Maria, Za wolność waszą i naszą, „Gazeta Wyborcza” z 3.07.1999, „Gazeta Świąteczna”.
7.Kłosińska Krystyna, Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
8.2010.
9.Kondratowicz Ewa, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980–1989, Wydawnictwo Sic!,
10.Warszawa 2001.
11.Mizielińska Joanna, (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, słowo/
12.obraz terytoria, Gdańsk 2004.
13.Orliński Wojciech, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980–1989, „Gazeta Wyborcza”
14.z 21.11.2001, „Kultura. Książki”.