Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2018.2.11-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Eseje i biografie

Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (7-12)
Słowa kluczowe: esej esej metapoetycki esej etnograficzny esej filozoficzny autobiografia biografia życiopisanie reportaż
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jerzy Madejski
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Autor zwraca uwagę na debatę, jaka odbyła się w Polsce z okazji wydania antologii w opracowaniu Jana Tomkowskiego, Polski esej literacki (Wrocław 2017). Przy okazji zgłasza propozycje ewentualnych uzupełnień kolejnej edycji antologii o ważne odmiany eseju: metapoetycki, etnograficzny, filozoficzny. Teksty zgromadzone w dwu kolejnych numerach „Autobiografii” z 2018 roku redaktorzy traktują jako wkład pisma w myślenie o polskim eseju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adorno, Theodor W. Esej jako forma. W: Sztuka i sztuki: wybór esejów. Tłum. Krystyna Krzemień-Ojak, wybrał i opatrzył wstępem Karol Sauerland. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
2.Balcerzan, Edward. Wstęp do Julian Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wybór Edward Balcerzan i Anna Legeżyńska, komentarze oprac. Anna Legeżyńska. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1989.
3.Błoński, Jan. Biedni Polacy patrzą na getto (1987). W: tamże. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.
4.Eliot, Thomas Stearns. Poeci metafizyczni. Tłum. Maciej Żurowski. W: Szkice literackie, redakcja, wybór i przypisy Witold Chwalewik. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1963.
5.Frączysty, Andrzej. „Efekt szczelin – ankieta literacka”. Mały Format 4 (2018). Dostęp 20.01.2018. http:// malyformat.com/2018/04/efekt-szczelin-ankieta-literacka/.
6.Gross, Jan Tomasz. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2000.
7.Kołakowski, Leszek. Obecność mitu. Paryż: Instytut Literacki, 1972.
8.Miłosz, Czesław. Historia literatury polskiej. Tłum. Maria Tarnowska. Kraków: Znak, 2010.
9.„Rozmowa o polskim eseju literackim. Wspólny duży pokój. Polski esej literacki”. Rozmawia Andrzej Frączysty. Mały Format 12 (2017). Dostęp 20.01.2019. http://malyformat.com/2017/12/wspolny-duzy-pokoj-polski-esej-literacki/.
10.Sandauer, Artur. O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. Warszawa:Wydawnictwo Czytelnik, 1982.
11.Sławiński, Janusz. „Ośmiotekst eseistyczny”. W: Teksty i teksty. Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1990.
12.Tomkowski, Jan. Wstęp do Polski esej literacki. Antologia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, 2017.
13.Woolf, Virginia. Eseje wybrane. Tłum. Magda Heydel, wybór Magda Heydel, Roma Sendyka, posłowie i oprac. redakcyjne Roma Sendyka. Kraków: Karakter, 2015.
14.Zimand, Roman. Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą? Warszawa: Pokolenie, 1987.