Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 219 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. Assignment of Usefulness of Physiotherapy Applied to Sports Training in the Case of Szczecin Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
6. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
7. Tourist Activity of Women Living in Polish Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
8. Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
9. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
10. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
11. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
12. Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
13. Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
14. Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
15. Three-component portfolios containing gold
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
16. Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
17. Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
18. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
19. Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
20. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
21. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
22. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
23. Mój Mentor – wspomnienia
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
24. Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
25. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
26. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
27. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
28. Polityka non-decision u Platona
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
29. Le relazioni italo-francesi dal 1870 fino alla Triplice Alleanza
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
30. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
31. WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
32. WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
33. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
34. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
35. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
36. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
37. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
38. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
39. Horyzonty filozofii
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
40. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
41. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
42. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
43. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
44. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
45. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
46. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
47. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
48. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
49. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
50. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
51. Assessment of Shoulder Joint Strength Disproportion of Masters Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
52. Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis. Rereading The Accumulation of Capital
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
53. Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
54. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
55. Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
56. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
57. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
58. Model ryzyka procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
59. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
60. Bitcoin i inne kryptowaluty - dokąd zmierzają?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
61. Polskie porty morskie w morsko - lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
62. Organizacja katechezy w diecezji
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
63. Successful Ageing: The Role of Physical Activity and Its Barriers in Polish Men of Advanced Age
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
64. Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
65. Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
66. Demokracja i wolność
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
67. Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
68. Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza. Antropologia Michaela Taussiga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
69. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
70. Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
71. Psychologia społeczna a materializm historyczny
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
72. Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
73. Nadczłowiek a bodhisattwa. O różnicach między filozofią Nietzschego a buddyzmem zen
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
74. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
75. Lenin i Clausewitz. Sztuka wojny
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
76. Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
77. KWALIFIKACJE REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
78. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
79. lntermodal transport development within the New Silk Road
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Przejdź
80. Żegluga między Sztokholmem a Gdańskiem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
81. Problematyka wiary w refleksji współczesnych katechetyków polskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
82. DANZIGER HANDEL UND SCHIFFFAHRT ANGESICHTS DER VERÄNDERUNGEN IM EUROPÄISCHEN MACHTSYSTEM WÄHREND DES GROSSEN NORDISCHEN KRIEGES
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
83. DANZIGER EINKÄUFE UND AUSGABEN DES BISCHOFS ADAM STANISŁAW GRABOWSKI MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
84. Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
85. Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
86. Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
87. Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
88. Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
89. Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji w energetyce?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
90. Resistance, czyli ruch oporu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
91. Zapomniany marksista Dow Ber Borochow
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
92. Interesy klasowe a kwestia narodowa
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
93. Résistance. Tezy oporu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
94. O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
95. Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu militarno-przemysłowo-medialnego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
96. Teoria krytyczna Thorsteina Veblena
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
97. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
98. Autobiografia i apologia
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
99. Referenda odwoławcze organów wykonawczych w Polsce w latach 2006–2017. Realny wpływ czy fikcja? Analiza wybranych przypadków
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
100. „Ładowanie akumulatorów”
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona