Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
„[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej

Autorzy: Aleksandra Grzemska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: współczesna kobieca autobiografia narracja rodzinna esej autobiograficzny rodzina w przestrzeni społeczno-politycznej i prywatnej
Rok wydania:2014
Liczba stron:9 (151-159)

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony książce Ewy Bieńkowskiej Dom na Rozdrożu i dotyczy problematyki współczesnej kobiecej autobiografii pisanej „w rodzinie”. W interpretacji tej narracji wspomnieniowej, która jest właściwie esejem autobiograficznym, autorka artykułu podejmuje przede wszystkim takie kwestie, jak relacje rodzinne – ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych i społecznych dyskursów dotyczących kobiecych rodzinnych więzi – a także indywidualizm, podmiotowość, emancypacja oraz wiążące się z nimi doświadczenia funkcjonowania członków rodziny zarówno w przestrzeni społeczno-politycznej, jak i prywatnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieńkowska Ewa, Dom na Rozdrożu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012.
2.Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas,
3.Kraków 2000.
4.Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii
5.Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.
6.Krzyżanowski Jerzy, Krzyżanowska-Mierzewska Magda, Według ojca, według córki. Historia rodu,
7.Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.
8.Kuryluk Ewa, Frascati, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
9.Latawiec Bogusława, Kochana Maryniuchna, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2003.
10.Madejski Jerzy, Deformacje biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
11.2004.
12.Mrozik Agnieszka, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, IBL
13.PAN, Warszawa 2012.
14.Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, Znak, Kraków 2001.
15.Wyka Marta, [Recenzja Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej], „Zeszyty Literackie”, www.zeszytyliterackie.
16.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1757&Itemid=88.
17.Wyka Marta, Esej jako autobiografia (o Jerzym Stempowskim). W: Literatura źle obecna (rekonesans),
18.London Polonia Book Fund, Londyn 1984.
19.Zaleski Marek, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, IBL
20.PAN, Warszawa 1996.