Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego

Autorzy: Joanna Nowak
Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: autobiografia wywiad rzeka polska muzyka rockowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (73-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst koncentruje się na zagadnieniach związanych ze współczesną literaturą autobiograficzną. Za jedną z jej nowych forma autorka uznaje wywiad rzekę. Źródeł i pierwowzorów tego rodzaju pisarstwa poszukuje w utworach o charakterze mówionym („książka mówiona”, „pamiętnik mówiony”, „rozmowy z…”). Konieczne wydaje się także powiązanie omawianego typu książek z gatunkiem, jakim jest wywiad prasowy. Materiał egzemplifikacyjny stanowią wywiady rzeki i książki stworzone na podstawie rozmów z przedstawicielami polskiej sceny rockowej. Mowa o muzykach takich jak: Robert Brylewski, Tomasz Lipiński, Dariusz Malejonek, Marek Piekarczyk, Tomasz Budzyński, Tymon Tymański, Krzysztof Grabowski (Grabaż). Rozważania zmierzają do rozstrzygnięcia, czy wywiad rzeka może być uznany za autobiografię. Tekst stanowi także zapowiedź głębszego zbadania tego rodzaju utworów pod kątem literatury autobiograficznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer, Zbigniew. „Wywiad. Gatunek i metoda”. W: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010.
2.Budzyński, Tomasz, Tomasz Ponikło. Miłość. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2016.
3.Brylewski, Robert, Rafał Księżyk. Kryzys w Babilonie. Autobiografia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012.
4.Czermińska, Małgorzata. „O autobiografii i autobiograficzności”. W: Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2009.
5.Encyklopedia PWN. Dostęp 20.10.2017. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wywiad-rzeka;3999163.html.
6.Grabowski, Krzysztof, Krzysztof Gajda. Gościu. Auto-bio-Grabaż. Poznań: InRock, 2010.
7.Lipiński, Tomasz, Piotr Bratkowski. Dziwny, dziwny, dziwny. Warszawa: The Facto, 2015.
8.Lubas-Bartoszyńska, Regina. Między autobiografią a literaturą. Warszawa: PWN, 1993.
9.Łebkowska, Anna. „Rozmowy z pisarzem – analiza gatunku”. W: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. Magdalena Lubelska i Anna Łebkowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1994.
10.Maciąg, Kazimierz. W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001.
11.Piekarczyk, Marek, Leszek Gnoiński. Zwierzenia kontestatora. Kraków: Sine Qua Non, 2014.
12.Tymański, Tymon, Rafał Księżyk. ADHD. Autobiografia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013.
13.Zimand, Roman. Czas normalizacji: szkice czwarte. Londyn: Aneks, 1989.
14.Zimand, Roman. Diarysta Stefan Ż. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1990.