Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek

Autorzy: MAGDALENA PIEKARA ORCID
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: celebrytki feminizm autobiografia Monika Jaruzelska wspomnienia
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (123-137)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kwestia feminizmu nie pojawia się w świecie celebrytek zbyt często, ale jeśli już do tego dochodzi, natychmiast zostaje zdezawuowana przez powtarzalny zestaw klisz oraz stereotypów, zarówno językowych, jak i społecznych. „Kocham kobiety”, „nie chcę walczyć z mężczyznami”, „lubię czuć się kobietą” oraz, chyba najbardziej absurdalne, „lubię być przepuszczana przez drzwi” stanowią stały zestaw wypowiedzi wiążących się z określeniem własnego, a może raczej, przez stałość nic nieznaczących fraz, raczej nie własnego, ale sytuacyjnego (tym samym rozpoznanego i często oczekiwanego przez odbiorcę) stosunku do feminizmu. Na tym tle w artykule rozpatrywana jest autobiografia Moniki Jaruzelskiej (rozpisana na trzy tomy: Towarzyszka panienka, Rodzina i Oddech), która deklaruje się jako feministka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapliński, Przemysław. Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004.
2.Iwasiów, Inga. Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.
3.Iwasiów Inga. „Kobiety na krawędzi dyskursu emancypacyjnego – Monika Mostowik, Grażyna Plebanek, Anna Piwkowska”. W: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. Mieczysław Dąbrowski, 61–80. Warszawa: Elipsa, 2008.
4.Jaruzelska, Monika. Oddech. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2015.
5.Jaruzelska, Monika. Rodzina. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2014.
6.Jaruzelska, Monika. Towarzyszka panienka. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2013.
7.Jarzębski, Jerzy. „Pojęcie »formy« u Gombrowicza”. Pamiętnik Literacki 62 (1971), 4: 69–96.
8.Lis, Renata. Lesbos. Warszawa: Sic!, 2017.
9.Nęcka, Agnieszka. „Destrukcyjne uzależnienie od »ścianek». Casus Michała Witkowskiego”. W: Zamieranie pisarzy, red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański, 161–180. Katowice: Stowa¬rzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2018.