Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej

Autorzy: Aleksandra Grzemska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: (auto)biografia rodzinna choroba literatura kobiet Gałczyńscy
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (47-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy relacji rodzinno-artystycznych, zwłaszcza związku matka–córka, w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej. Kategorią badawczą, na której opierają się badawcze rozpoznania, jest choroba (matki i ojca). Zbadany został jej wpływ zarówno na twórczość Natalii Gałczyńskiej (tłumaczki, pisarki), jak i na narracje wspomnieniowe Kiry Gałczyńskiej. W artykule poddano analizie również to, w jaki sposób w (auto)biografiach rodzinnych córka stworzyła obraz matki, umieszczając jej biografię i pisarstwo w przestrzeni intelektualno-artystycznej oraz nadając jej miejsce w historii literatury i życia literackiego, nie tylko jako żony sławnego męża-poety.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arno, Anna. Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński. Kraków: Znak, 2013.
2.Gałczyńska, Kira. Konstanty syn Konstantego. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983.
3.Gałczyńska, Kira. Nie gaście tej lampy przy drzwiach… Przesiane przez pamięć. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2017.
4.Gałczyńska, Kira. Srebrna Natalia. Warszawa: Świat Książki, 2006.
5.Gałczyńska, Kira. Zielony Konstanty, czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 2000.
6.Sontag, Susan. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Tłum. Jarosław Anders. Kraków: Karakter, 2016.
7.Wendland, Wojciech. „Gałczyński i buddyzm tybetański”. Respublica, 3.08.2011. Dostęp: 23.02.2018. http://publica.pl/teksty/galczynski-i-buddyzm-tybetanski-2994.html.