Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka

Autorzy: Erazm Kuźma
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konstruktywizm autobiografia Niklas Luhmann
Rok wydania:2014
Liczba stron:7 (13-19)

Abstrakt

Niklas Luhmann, opisując nowoczesne społeczeństwo funkcyjne, wskazywał, że ta sama jednostka w zależności od sytuacji komunikacyjnej i usytuowania w społeczeństwie może występować albo jako osoba, albo jako indywiduum, albo jako podmiot. Jako osoba wtedy, gdy pisze o swoim usytuowaniu w określonym systemie funkcyjnym; ten opis to kariera. Jako indywiduum wtedy, gdy pisze o swoim wykluczeniu z większości systemów funkcyjnych, o swojej jedyności i niepowtarzalności; ten opis to autobiografia. Jako podmiot wtedy, gdy pisze o uniwersalności wykluczenia, co jest równoznaczne z ponowną inkluzją; tak powstaje wyznanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biographie In Interwiew. Gespräch am 8. Januar 1996 in Oerlinghausen. W: Detlef Horster, Niklas
2.Luhmann, Beck, München 1997.
3.Kuźma Erazm, Od wyrazu do intymności. W: Intymność wyrażona, red. Marian Kisiel, Maciej Tramer,
4.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
5.Luhmann Niklas, Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982.
6.Luhmann Niklas, Die Realität der Massenmedien, Westdeutscher Verlag, Opladen 1996.
7.Luhmann Niklas, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, t. 2.
8.Luhmann Niklas, Individuum, Individualität, Individualismus. W: Gesellschaftsstruktur und Semantik.
9.Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Suhrkamp, Frankfurt am
10.Main 1998.
11.Luhmann Niklas, Die Behandlung von Irritationen, Abweichung oder Neuheit. W: Gesellschftsstruktur
12.und Semanrik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 4, Suhrkamp,
13.Frankfurt am Main 1999.
14.Luhmann Niklas, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, przeł. Jerzy Łoziński, Scholar, Warszawa
15.2003.
16.Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag, hrsg. Dirk Baecker, Jürgen Markowitz,
17.Rudolf Stichweh, Hartmann Tyrell, Helmit Willke, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987.